Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 22-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Nieuwe leerlingen
- Kledinginzameling
Algemeen

Vanaf 8 juni gaan de scholen weer “helemaal open". Zo werd het gebracht. Ik wil de verwachtingen toch een klein beetje temperen. Op 27 mei krijgen wij de voorwaarden waaronder dat kan gebeuren, op papier. Dus op dat moment kunnen we weer aan de slag met opnieuw een protocol op te stellen. De verwachting is dat ouders/verzorgers nog steeds niet op het plein mogen komen. En zo zullen er nog wel meer voorwaarden en regels aan die “volledige opening van de scholen” verbonden zijn is mijn verwachting.
Omdat we pas op 27 mei horen wat de voorwaarden zijn, is er de afgelopen dagen contact met de medezeggenschapsraad geweest en voor de week van 2 juni gaan we gewoon verder met dezelfde regeling als de afgelopen weken. Dus de cohorten blijven zoals ze waren. In praktijk wil dat zeggen dat cohort A de dinsdag naar school komt en cohort B de woensdag, donderdag en vrijdag. De leerlingen van cohort A missen dan één dag, de kinderen van cohort B hadden dat tijdens Hemelvaart.
Aanmelden voor de noodopvang voor de week van 2 juni moet gebeuren voor woensdag 27 mei 12:00 uur in verband met onze planning die we daar op moeten maken.
Na 27 mei hoort u uiteraard van ons hoe het schoolleven er vanaf 8 juni uit gaat zien.

Ondertussen komen er allerlei andere klussen ook op ons af, alsof er geen corona is. De formatiebesprekingen voor volgend schooljaar zijn in volle gang. We gaan ook aan de slag met het 3e rapport. Dat vraagt uiteraard een aanpassing want zelfs als kinderen een toets of proefwerk maken, willen we daar een andere lading aan geven. Alle testen en toetsen zijn de komende weken bedoeld om het nieuwe startniveau van de kinderen te bepalen. We gaan dus ook leestesten en Cito-toetsen afnemen de komende periode. Zij geven ons een beeld van de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van “leren van schoolse vakken". En we hopen natuurlijk dat ze aangeven dat onze veronderstelling klopt. Wij verwachten dat de meeste leerlingen geen “achterstand” opgelopen hebben. Wij praten liever niet in dat soort termen, maar dat is op dit moment de meest heldere manier om uit te drukken waar het om gaat omdat we deze discussie in de media vaak horen. Daar gebruikt men dergelijke woorden ook. Ook voor zaken als de laatste schooldag, gaan we aan de slag. Want de leden van de activiteitencommissie zijn ook ouders / verzorgers en zij mogen ook de school niet in. Dus een spelletjesmiddag “oude stijl” zit er dit jaar niet in. Ook het afscheid van groep 8 heeft onze aandacht. Zij misten al de traditionele eindtoets, geen musical, geen school voetbal…… We willen hen toch ook een leuke laatste schoolweek bezorgen en moeten daarvoor echt buiten de gebaande paden denken en zoeken.

De verwachting en de hoop is dat de maatregelen die vanaf 8 juni gelden, tot het eind van het schooljaar geldig zijn. 

Marc Van Vlierberghe
directeur

Nieuwe leerlingen

We hebben de laatste weken een aantal aanmeldingen gekregen voor nieuwe leerlingen. Dat is heel fijn uiteraard. Ook voor nieuwe ouders / verzorgers moeten we rekening houden met de maatregelen in het kader van de corona-uitbraak. Daardoor kost het wat meer tijd om de aanmeldingen op de juiste manier af te handelen. Voor kinderen die 4 jaar worden in dit kalenderjaar en naar onze school willen komen, hebben we daarom graag tijdig contact met ouders/verzorgers. Deze ouders/verzorgers kunnen via de telefoon of mail contact met meester Marc opnemen. Dan maken we een afspraak “op maat” en binnen de geldende regels.

Kledinginzameling

De inzameling van kleding gaat door op de geplande datum, 27 mei zoals in de kalender opgenomen is.
De gezinsoudsten hebben deze week (cohort B) een blauwe zak mee gekregen. Maandag gaat deze met cohort A mee. De zakken kunt u echt alleen op die datum die ook op de zak staat, inleveren. Er kunnen geen zakken op school bewaard worden.
De dichte zakken kunt u inleveren op de parking nabij de school. Daarvoor reserveren we een parkeervak nabij het pad wat naar het hek nabij het bruggetje gaat. De mensen die de zakken komen ophalen, komen niet binnen op school, ze dragen handschoenen en een mondmasker. De opbrengst gaat naar de school. De kleding krijgt een tweede leven. Graag alleen nog bruikbare kleding en schoenen inleveren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl