Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 21-08-2020

In deze nieuwsbrief:
- Start schooljaar
- Halen en brengen
- Overblijven
- Ouders in de school
- Schoolkalender en Schoolgids
- Schoolfoto
- Schoolfruit
Start schooljaar

De vakantie is afgelopen, maandag 24 augustus gaan we weer van start voor een nieuw schooljaar.
De protocollen die voor de vakantie geldig waren, blijven geldig. Op dat vlak is er geen verandering.
Dat wil dus zeggen dat kinderen gewoon naar school kunnen komen. Regels van voor de vakantie blijven gelden! In de tekstblokken hieronder geven we de belangrijkste nog eens kort weer. Dit alles is in lijn met de persconferenties die we in de vakantie hebben kunnen beluisteren en zien in de vakantie.

Wat de ventilatie betreft: ons gebouw heeft een van de nieuwste installaties waarbij er bijna constant verse lucht het gebouw in komt. “Het beste wat er nu te krijgen is”, zei een medewerker van de GGD deze vakantie. Vanuit de gemeente hebben we ook bericht ontvangen dat ons ventilatiesysteem voldoet aan alle eisen en voorwaarden, Uiteraard zullen we regelmatig ook de ramen openzetten als dat mogelijk is. We gebruiken geen ventilatoren of airco's in de school.

De leerplicht is weer volledig “in werking". 
Na een verblijf in een regio met een oranje of rood reisadvies, mogen kinderen gewoon naar school komen tenzij er gezondheidsklachten zijn, maar die regel is voor iedereen van toepassing. 

Een punt van zorg is het gebrek aan vervangers in het onderwijs. Er zijn bijna geen vervangers meer te vinden als er iemand ziek is. Omdat ook leerkrachten bij klachten thuis moeten blijven, is de kans op verzuim van leerkrachten ook groter dan andere jaren. Opsplitsen van groepen is maar zeer beperkt mogelijk op onze school. We hebben al groepen van meer dan 25 kinderen; daar zet je niet “zomaar even” 13 kinderen bij. De kans op het naar huis moeten sturen van groepen kinderen is dus echt vele malen groter dan voorheen. We gaan dit uiteraard tot een minimum proberen te beperken. Mochten we toch in die situatie terecht komen, dan proberen we de eerste dag altijd op te vangen en u niet te verrassen met een gesloten deur. Streven is om de middag vooraf de ouders/verzorgers van de betreffende groep op de hoogte te brengen. 
 

Halen en brengen

Een van de opvallendste wijzigingen is het halen en brengen van kinderen. 
Voor de groepen 1 en 2: de kinderen worden door 1 ouder/verzorger gebracht tot aan de buitendeur aan de zijkant van de klas. U loopt langs het hek weer terug naar de uitgang van het plein. Dit om onderling contact op het schoolplein zoveel mogelijk te beperken.
Voor de groepen 3 tot en met 8: deze kinderen nemen afscheid aan het hek en zij komen zelfstandig over het schoolplein naar binnen. Dit mag vanaf een kwartier voor schooltijd.


Voor de eerste schooldag is er een uitzondering: we willen dit jaar ook weer knallend starten. Dus bij droog weer, verzamelen alle kinderen bij de leerkracht op het plein. Om kwart voor 9 “knallen we het jaar in". De groepen 1 en 2, 4 tot en met 8 gaan vervolgens als eerste naar binnen met de leerkracht. Omdat het voor groep 3 best spannend is, die eerste dag de trap op waar je tot voor de zomervakantie eigenlijk niet op mocht, mag er per kind één ouder/verzorgers mee met de leerling om te kijken in welk lokaal de kinderen zitten. 

Het spreekt voor zich dat kinderen hun handen reinigen na binnenkomst.
De kinderen verlaten aan het eind van de schooldag weer per groep het gebouw. Dit kan dus soms even tijd in beslag nemen. We vragen ouders/verzorgers buiten het hek te wachten en daarbij toch echt de onderlinge afstand in acht te nemen. We hebben de gezamenlijke verantwoording en een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.

Overblijven

We hebben de schooltijden aangepast voor het komende schooljaar en alle kinderen blijven over tussen de middag. Dit is om het aantal verplaatsingen van kinderen te verlagen. We vragen daarvoor een bijdrage om de overblijfouders een vergoeding te geven.
De bijdrage daarvoor kunt u deze maand overmaken naar:
NL34 RABO 0101.2429.99 ten name van SCOBA inz. Act. Sint Bavo.
Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep. De hoogte van de bijdrage: 21 euro voor kinderen van groep 1 tot en met 4 en 28 euro voor kinderen van groep 5 tot en met 8.
We proberen elke groep zo min mogelijk verschillende vrijwilligers te geven. Uiteraard om het aantal contacten te beperken.

 

Ouders in de school

Ouders/verzorgers mogen de school alleen in “op afspraak".  Via mail of telefoon kunt u een afspraak maken als u een gesprek wenst. Overblijven valt hier uiteraard ook onder omdat dit een “vaste afspraak” is. Wij weten precies wie er wanneer de school bezoekt.
Dit jaar is er geen fluorspoelen. Dit zou weer meer volwassenen in de school opleveren die bovendien met bekertjes vol fluor en speeksel van kinderen aan de slag zouden moeten. Dit lijkt ons niet wenselijk.

Schoolfruit gaan we weer wel doen. Het fruit komt in bakken voor de klas te staan, zodat de ouders/verzorgers die het fruit verdelen, niet in de klassen komen. Ook hier hebben we goed zicht op wie er in het gebouw komen.

Voor tal van activiteiten doen wij vaak een beroep op ouders/verzorgers om te helpen. Wij gaan de komende tijd per activiteit bekijken of deze doorgang kan vinden of niet. Als iets geen doorgang kan vinden, kijken we of er alternatieven zijn.
Schoolreis en kleuterfeest zijn bijvoorbeeld niet mogelijk op dit moment. Pretparken zijn wel open, maar in groepjes van 4 door een park onder begeleiding van een ouder/verzorger geeft zoveel contacten en problemen met het busvervoer, dat dit de kosten erg op zou jagen en het regelwerk volledig uit de hand loopt voor een school. We volgen uiteraard steeds de ontwikkelingen en versoepelingen of verzwaringen van regels, nemen we steeds mee in onze besluiten. 
Daarvan brengen we u via de nieuwsbrieven steeds op de hoogte.

 

Schoolkalender en Schoolgids

Maandag 24 augustus krijgen alle gezinsoudsten de nieuwe schoolkalender mee. U begrijpt vast en zeker dat we deze aan het eind van het vorige schooljaar gemaakt hebben dus alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Soms zal iets in gewijzigde vorm doorgang kunnen vinden, maar daarvan houden we u uiteraard op de hoogte. Mocht u een extra exemplaar van deze kalender willen, dan kunt u deze tegen de kostprijs van 1 euro bij meester Marc verkrijgen. U kunt een mail versturen met het verzoek voor een extra exemplaar en dan regelen we een en ander.

De schoolkalender is ook op de site van school te vinden. Daar kunt u ook een schoolgids vinden. Mocht u daar ook een papieren versie van willen krijgen, dan kunt u deze op dezelfde manier bestellen; via het algemene mailadres van school: directie.stbavo@scoba.nl

De uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken gaan ook op maandag met de kinderen mee.

Schoolfoto

Het is nog vroeg dag, maar op maandag 10 mei 2021 komt de schoolfotograaf naar onze school.

Schoolfruit

Ook dit jaar willen we weer, in samenwerking met de Jumbo in Oostburg, schoolfruit aanbieden.
Voor 14 euro krijgen de kinderen vanaf 1 september tot het eind van het schooljaar op woensdag en donderdag fruit aangeboden tijdens het speelkwartier. In totaal 79 keer krijgt een leerling voor dat geld dan afwisselende soorten fruit aangeboden. Gezond en gemakkelijk. Voor nog geen 18 cent per dag ligt er een appel, peer, kiwi, banaan, een bekertje snoeptomaatjes of een andere fruitsoort gereed.
Deelnemen kan door de 14 euro over te maken naar:
NL34 RABO 0101.2429.99 ten name van SCOBA inz. Act. Sint Bavo.
Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl