Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 04-09-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden
- Nieuwe leerlingen
Algemeen

We hebben inmiddels de tweede week bijna achter de rug. Het was te voorspellen: meer kinderen (en leerkrachten) die wat klachten hebben. Op de site van het RIVM en op de facebookpagina van school staat een “beslisboom”. Deze kan helpen om te bepalen of een kind naar school mag of niet. En dan nog blijven er altijd situaties over die er net niet in passen uiteraard. Alle tests die tot nu toe uitgevoerd zijn, zijn negatief. Dat is fijn, vooral voor de betrokkenen.

Op de vorige nieuwsbrieven stond informatie over het schoolfruit. Daarvoor verwijs ik u graag naar nieuwsbrief 1.
De bijdrage voor het overblijven verwachten we voor 1 oktober 2020. Zie hiervoor ook de eerdere nieuwsbrieven. Voor de zekerheid: deze bedragen  (21 voor groep 1 tot en met 4 en 28 euro voor de groepen 5 tot en met 8) zijn voor een heel schooljaar.
Deze betalingen kunt u doen op IBAN:

NL34 RABO 0101.2429.99 ten name van SCOBA inz. Act. Sint Bavo.
Graag onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep.

Voor de ouderbijdrage krijgt u later een bericht van ons. De eerste kosten ten laste van dat budget maken we pas in november, dus zo kunnen we de lasten voor u ook nog wat spreiden.
Mocht u gebruik maken van stichting Leergeld (voor ouderbijdrage en overblijven) en heeft u daarvoor een rekening van ons nodig, dan horen wij het graag. Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen voor wie deze bijdrage een te grote last is. Meer informatie kunt u op hun site vinden.

 

 

Data om te onthouden

Data om te onthouden:

  • 10 mei 2021: schoolfotograaf.
Nieuwe leerlingen

We zijn dit schooljaar gestart met heel wat nieuwe leerlingen.
Om ook de komende tijd goed te kunnen plannen, is het van belang dat we tijdig weten wanneer er nieuwe kinderen naar school komen.
U kunt kinderen die dit schooljaar 4 worden, al aanmelden. Meer info kunt u bij meester Marc vragen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl