Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 11-09-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden
- Studenten
- Overblijven
- Kikkesport
Algemeen

“We zijn wel klaar met corona maar corona nog niet met ons". Het zijn ware woorden van een minister.
Afgelopen week hebben we aan den lijve moeten ervaren wat het virus doet met onderwijs. Inmiddels zijn diverse leerkrachten getest en tot nu toe allemaal negatieve uitslagen. Dat laatste is natuurlijk goed nieuws. Maar het vinden van vervangers is een regelrecht drama voor scholen. Groepen die 4 leerkrachten in één week krijgen is niet ons ideale plaatje. Leerkrachten de thuis zitten en willen werken maar niet mogen. Directeur en Intern Begeleider springen soms in, maar daarmee blijft hun werk liggen.
Ook diverse kinderen zijn inmiddels getest en hebben spannende dagen thuis meegemaakt. Ook bij hen alleen maar negatieve uitslagen tot nu toe. En daar prijzen we ons gelukkig mee natuurlijk, want een goede gezondheid gaat voor alles.
De stress die dit alles echter met zich meebrengt voor scholen, is ook niet gezond te noemen. 
We blijven ons best doen om elke dag elk kind op school te kunnen ontvangen, maar hoe lang we dat vol kunnen houden, is niet te zeggen. De troost dat elke school hier mee te maken heeft, is een schrale troost.
De beroemde, of moeten we spreken van “de beruchte” beslisboom (ook op de facebookpagina van school te vinden) kan thuis hulp bieden bij het bepalen of een leerling naar school mag.
”Leuker kunnen we het niet maken, en makkelijker ook al niet", lijkt op dit moment de nieuwe leus, ook al zijn we de belastingdienst niet.
Bij al onze keuzes stellen we het effect voor de kinderen op de eerste plaats, hoe lastig dat soms ook is. Vandaar toch 4 leerkrachten voor de groep in één week in plaats van kinderen naar huis sturen. Of toch een directeur of IB-er voor de klas in plaats van kinderen naar huis sturen.

 

 

Data om te onthouden

Data om te onthouden:

  • 1 oktober: datum betalen overblijfbijdrage.
  • 10 mei 2021: schoolfotograaf.
Studenten

Ook deze studenten willen zich graag aan u voorstellen.

 

Beste lezer, 
Mijn naam is Mauro Bisschop, ik ben 21 jaar oud en woon in IJzendijke. Momenteel zit ik in het derde leerjaar van de pabo op de HZ in Vlissingen. Dit schooljaar loop ik stage op de Sint Bavo in groep 7.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Britt de poorter. Ik ben 17 jaar en kom uit Oostburg. Dit schooljaar kom ik hier stage lopen in groep 5. Ik volg de opleiding kind-professional (onderwijsassistent en pedagogisch medewerker) op het Scalda in Terneuzen en zit nu in het tweede jaar. Op dinsdag en woensdag ben ik in groep 5, en op maandag en woensdagmiddag bij de kinderopvang. Op donderdag en vrijdag ga ik zelf naar school. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat we samen een hele leuke tijd tegemoet gaan!

Overblijven

We hebben afgelopen week overleg gehad met de overblijfvrijwilligers.
Daarbij zijn een paar puntjes besproken die we graag met u delen. Dit omdat u als ouder/verzorger daar van op de hoogte moet zijn of omdat u daar invloed op heeft. 

  • Over het algemeen loopt het overblijven prima. Dat is fijn om te horen. Het overblijven per klas verloopt rustiger dan de situatie voorheen waarbij kinderen van verschillende groepen samen zaten.
  • ​We vragen u om zo min mogelijk snoep mee te geven. Het heeft sterk de voorkeur om helemaal geen snoep mee te geven. Niet alleen is dit niet het meest gezonde eten voor kinderen, het is voor leerkrachten en overblijfvrijwilligers heel lastig om steeds de discussie met kinderen aan te moeten gaan dat het brood toch echt eerst op moet. Sommige kinderen, gelukkig niet heel veel, hebben veel snoep in hun broodtrommel.
  • ​We gaan er vanuit dat het brood wat u in de trommels doet, ook op moet. Dus als er brood met korsten in de trommel zit, wat aan te bevelen is, dan moeten de korsten ook gegeten worden. Het is heel snel een discussiepunt met kinderen waarbij de overblijfvrijwilligers de uitspraken van kinderen niet kunnen controleren.
  • Zo ook met betrekking tot de hoeveelheid brood wat de kinderen mee krijgen: het kan eens zijn dat er door een traktatie wat minder eetlust is. Maar als er 4 boterhammen in de trommel zitten, dan gaan we er ook vanuit dat deze op moeten en niet dat de kinderen na 1 boterham alles weer netjes opruimen. In de bovenbouw rekenen we hierbij ook op enige eigen verantwoordelijkheid van de kinderen zelf. Bij kleuters houden we hier uiteraard meer controle op.
  • ​Kinderen die in de klas hun eten niet volledig op hebben, kunnen dit buiten rustig verder opeten. Bij slecht weer blijven ze binnen en is dat probleem er helemaal niet. De juf zet een educatief filmpje klaar en de kinderen kunnen dan ondertussen verder eten als nog niet alles op is. Want op een rustige manier eten, is ook van belang.
Kikkesport

Afgelopen voorjaar was Kikkesport Kids terug na een tijd van afwezigheid. Helaas is Kikkesport Kids door het coronavirus anders gelopen dan gepland. Wij vinden het belangrijk dat kinderen na schooltijd de mogelijkheid hebben om te bewegen. Daarom zijn we dit schooljaar terug met Kikkesport Kids.

Wat zijn pleintjesactiviteiten:
Rowan Ritico (sportondersteuner gemeente Sluis) organiseert op een vaste dag in de week sport- en spelactiviteiten na schooltijd op het schoolplein of een plein/veldje in de buurt. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen na schooltijd aansluiten bij de activiteit. U kunt uw kind(eren) hiervoor online inschrijven.
Wij bieden een leuk, gevarieerd en beweeglijk aanbod. Door middel van de pleintjesactiviteiten willen we kinderen meer buiten laten spelen en in beweging laten komen.

Wanneer zijn de pleintjesactivitieten:
De pleintjesactiviteiten vinden plaats op een vaste dag in de week en komen elke 3 weken terug. Zo kunnen we op elke school evenveel lessen aanbieden. Deze vaste dag is zo goed mogelijk afgestemd met school, activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en verenigingen in die kern.
Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen aansluiten op deze middag.
De activiteit starten direct na schooltijd en duurt één uur. Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald of mogen ze naar huis. Na de eindtijd zijn wij niet meer verantwoordelijk voor uw kind/kinderen.

Wat kunnen de kinderen verwachten:
De kinderen maken tijdens de pleintjesactiviteiten kennis met bekende en nieuwe sport- en spelactiviteiten. Deze kunnen ze vervolgens zowel tijdens de gymles als tijdens het buitenspel toepassen. Daarnaast leren ze ook samen te spelen met verschillende leeftijdscategorieën en zorg te dragen voor anderen.
Bij slecht weer proberen we een gymzaal te regelen, zodat de activiteit toch door kan gaan. Zorg dat de kinderen op de dag van de pleintjesactiviteit hun gymschoenen bij hebben.

Inschrijven en kosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de school een nieuwsbericht met daarop de data van de pleintjesactiviteiten. In dit nieuwsbericht staat ook een link naar een formulier waarmee u uw kind(eren) kunt inschrijven voor Kikkesport Kids.
Wij vragen een symbolisch bedrag van €1,00 per activiteit. Dit bedrag kan contant bij de begeleider betaald worden.
U kunt de data van pleintjesactiviteiten ook vinden op onze Facebookpagina: Porthos sport.

klik hier

Vragen
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rowan Ritico via rritico@gemeentesluis.nl of 06-13843255.
Ik hoop u en uw kinderen graag te zien tijdens deze leuke activiteiten.
Met sportieve groet,
Rowan Ritico, sportondersteuner gemeente Sluis.
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie
 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl