Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 23-09-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
Algemeen

Zoals al eerder aangegeven zijn we als school gebonden aan allerlei protocollen en regels rondom Corona.
We waren afgelopen vrijdag erg verrast toen tijdens de persconferentie van de overheid het beleid voor basisscholen ineens veranderde.
De mededelingen die gedaan werden, waren erg in strijd met wat wij zelf juist diezelfde vrijdag hadden gecommuniceerd met u. Van de ene op de andere dag mochten basisschool leerlingen allemaal weer naar school als ze verkouden waren. Er zal zeker een onderbouwing vanuit deskundigen aan ten grondslag liggen en scholen werden erg belast door allerlei gezondheidsvragen van ouders/verzorgers. Maar het kwam toch als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel.

De protocollen schrijven ook voor dat wij in contact treden met de GGD als er besmettingen op school zijn geconstateerd en volgens hun adviezen handelen. Soms schuren die adviezen met dat wat wij zelf vinden en dat maakt het niet makkelijker.
Zeker nu de besmettingen in aantal oplopen en ook dichterbij komen dan we zouden hopen.

We hebben dinsdagmiddag bericht gekregen dat de ouders/verzorgers van één van onze leerlingen besmet zijn geraakt met het virus. De ouders/verzorgers informeerden ons zelf en dat is fijn want zo gaat geen kostbare tijd verloren. En het maakt het tevens mogelijk om open met elkaar te overleggen over het vervolg. Als school hebben we dan ook gelijk passende maatregelen kunnen treffen.
Zo is in goed overleg de leerling direct naar huis gegaan en blijft deze thuis tot het volgens de geldende regels akkoord is dat de school weer bezocht mag worden. Ook op het vlak van reiniging en ontsmetting hebben we extra actie ondernomen.
Volgens het advies van de GGD moeten wij andere ouders/verzorgers niet nader informeren en moeten alleen volwassenen die meer dan 15 minuten aaneengesloten met de leerling hebben gewerkt binnen anderhalve meter extra alert zijn en bij klachten een test ondergaan. Hoewel dat logisch klinkt als je van de GGD hoort dat de kans op besmetting van een kind naar anderen toe erg klein is, wringt het met de openheid die we als school eigenlijk altijd nastreven.
Daarom hebben we, na overleg met de betreffende ouders/verzorgers en de Medezeggenschapsraad besloten dat we toch een extra nieuwsbrief uit doen gaan. Niet om paniek te organiseren maar om andere ouders/verzorgers te laten weten dat ze extra alert moeten zijn op mogelijke klachten bij hun kind(eren). Het virus heeft al eerder bewezen dat het zich niet wil houden aan de regels en ons keer op keer verrast.
De wet op de privacy staat niet toe dat wij aanvullende informatie geven over bijvoorbeeld de groep van de leerling of andere informatie.

Waar moet u alert op zijn?
U kent het rijtje vast en zeker al uit uw hoofd, maar voor de zekerheid nog even de  belangrijkste aandachtspunten op een rijtje: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

We hopen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl