Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 16-10-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Verkiezingen
Algemeen

Afgelopen dinsdag waren we als school natuurlijk erg blij toen we hoorden dat er voor het onderwijs niets ging veranderen. Alle kinderen mogen in hele klassen naar school! Dat haalde de spanning voor ons er wel wat af. Toch zaten er in het vervolg van de persconferentie wat dingen verstopt die ook basisscholen raken.
Zo moeten we het aantal verplaatsingen beperken. We gaan ons dus beraden op de oudergesprekken en hoe we die vorm gaan geven. Want een leerkracht met 27 kinderen in de klas heeft dan al snel 40 volwassenen over de vloer en al die ouders/verzorgers moeten naar ons gebouw komen, en komen elkaar hier dan ook weer tegen.  Na de vakantie hoort u hier meer over.
Binnen het gebouw willen we ook het aantal contacten tussen volwassenen beperken. En dat gaat verder dan alleen de vergaderingen. Het uitwisselingsproject met de peuterspeelzaal is bijvoorbeeld ook tijdelijk gestopt. Niet omdat de 3-jarigen niet met de 4-jarigen samen zouden mogen werken, maar leidsters en leerkrachten gaan dan ook langere tijd in één ruimte samenwerken. Dit levert alleen maar lastige situaties op die mogelijk gevolgen hebben voor leerkrachten en leidsters. Wie verkouden is, zit al snel een week thuis. De laatste dagen voor de vakantie waren we al een extra leerkracht kwijt uit voorzorg en dat willen we zoveel als mogelijk beperken.

Na de vakantie gaan we van bezoekers aan ons gebouw vragen of zij tijdens hun bewegingen door het gebouw toch een mondkapje willen dragen. Het gaat daarbij dus niet om ouders/verzorgers zelf of personeelsleden of kinderen. Maar uitsluitend om mensen die hier echt “vreemd” zijn. Het gaat dan om extern deskundigen die bijvoorbeeld voor een observatie de klas in komen of voor een oudergesprek op bezoek komen, de glaszetter die een kapotte ruit komt vervangen en dergelijke.

Rondom het feest van 5 december lijken er goede berichten onze kant op te komen. Uiteraard zal ook dat feest in aangepaste vorm gevierd moeten worden. Maar waar we eerst bang waren dat de Sint uit angst voor besmetting alleen “online de school zou bezoeken", lijkt het er op dat hij toch fysiek aanwezig kan zijn. Uiteraard met de nodige afstand, want mensen van die leeftijd vallen zeker in de risicogroep. Ook zal de Sint geen mondkapje dragen, naar wij aannemen. Al is de Sint oud en wijs genoeg om hier zelf een besluit in te nemen.

Data om te onthouden en proefwerken

Data om te onthouden:
11 november: kledinginzameling.
10 mei 2021: schoolfotograaf.

 

Proefwerken:
Woensdag 28 oktober 2020: groep 8, proefwerk geschiedenis, blok 1: Jagers en boeren.

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen in oktober de volgende pauzesnack:
28 en 29 oktober: kiwi en minikomkommer


 

Verkiezingen

Mevrouw G. Verkouter, één van de ouderleden van de medezeggenschapsraad, treedt tussentijds af omdat haar kinderen inmiddels op een ander school in Terneuzen onderwijs volgen. Dat betekent dat er plaats is voor een enthousiaste en betrokken ouder/verzorger in de MR. Daarom houden we binnenkort verkiezingen. Hieronder leest u in het kort wat de medezeggenschapsraad doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

  • Drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel,
  • Drie vertegenwoordigers van de ouders.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

De medezeggenschapsraad roept ouders/verzorgers van leerlingen van de Sint Bavoschool op zich kandidaat te stellen.
U stelt zich kandidaat door het indienen van een formulier voor kandidaatstelling. Dit formulier is te verkrijgen bij dhr. M. van Vlierberghe (meester Marc). Het ingevulde formulier kunt u ook weer bij hem inleveren.

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

  • U kunt zich tot en met vrijdag 30 oktober 2020 kandidaat stellen.
  • Op vrijdag 6 november 2020 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
  • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 27 november 2020.
  • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 30 november om 19:00.
  • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat het nieuwe lid per 1 januari 2021 zitting neemt in de medezeggenschapsraad.
De kandidaten worden uitgenodigd om bij het tellen van de stemmen aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Van Hee of de heer Stellemans. U kunt ook een e-mail sturen naar de medezeggenschapsraad. Het e-mailadres is mrsintbavo@scoba.nl

Vakantie

De week van 19 tot en met 23 oktober hebben we herfstvakantie.
Vrijdag de 16e dus graag alle bekers, lunchtrommels en dergelijke mee naar huis laten nemen door de kinderen. Er blijven er wel eens staan op vrijdag, maar dat is met een week vakantie voor de boeg geen goed idee.
Ook gymspullen kunnen in de vakantie weer even gepast worden; is alles nog groot genoeg?


Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl