Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 30-10-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Verkiezingen
Algemeen

We hebben de eerste week na de vakantie inmiddels achter de rug. Met 2 afwezige juffen was het behoorlijk lastig om alles rond te krijgen. We horen van steeds meer scholen dat er klassen naar huis gestuurd worden omdat er geen vervangers meer te vinden zijn en het personeel ziek, in quarantaine of in afwachting van een testuitslag thuis zit.

Het protocol is inmiddels aangepast en met de MR besproken. We zullen u de 9 pagina's weer besparen. Maar een paar zaken willen we wel met u delen.
De mensen die voor de vakantie in de school kwamen als vrijwilliger of student, mogen blijven komen. We nemen echter geen nieuwe studenten meer aan voorlopig. De controle op hoofdluis gaat niet door. De overblijfvrijwilligers en de fruitmoeders mogen de school wel in. Zij krijgen het advies om op de gang en in centrale ruimtes een mondkapje te dragen. In de klassen niet. 
Verder proberen we het aantal mensen wat de school binnenkomt, te beperken tot het strikt noodzakelijke. De “bezoekers” dienen ook een mondkapje te dragen als zij door de school lopen. Denk hierbij aan observaties door extern deskundigen als een kinderpsycholoog. We zijn over deze regels nog in gesprek met de andere gebruikers van ons gebouw. Op de kinderopvang zijn de regels in elk geval gelijk aan die van ons.

Met betrekking tot het thuisblijven staat het volgende in het protocol:
Thuisblijven en testen is wel nodig als kinderen:

 • Een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen
 • Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
 • Ernstig ziek zijn

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:

 • Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten
 • Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met bevestigde COVID-19
 • Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven de 38 graden Celsius) en en/of last van benauwdheid heeft.

Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.

Kinderen zijn ons waardevolste bezit. Samen zorgen we goed voor het waardevolste in ons leven.

Data om te onthouden en proefwerken

Data om te onthouden:
11 november: kledinginzameling.
10 mei 2021: schoolfotograaf.

 

Proefwerken:
Groep 5: dinsdag 30 november proefwerk aardrijkskunde, thema 1
Groep 7: donderdag 12 november proefwerk geschiedenis, thema 2

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen in november de volgende pauzesnack:

4 en 5 november:          banaan en druiven
11 en 12 november:      mandarijn en appel
18 en 19 november:      kiwi en mini-komkommer
25 en 26 november:      zoete puntpaprika en banaan


 

Verkiezingen

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om u kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad wegens het tussentijds vertrek van één van de ouders/verzorgers. Hieronder leest u in het kort wat de medezeggenschapsraad doet en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

 • Drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en personeel,
 • Drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan. Het doel is om bestuur, directie en ouders te informeren over schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld vakanties, schoolregels en de begroting van de activiteitencommissie. Verder kan de medezeggenschapsraad informatie opvragen en meningen weergeven. De medezeggenschapsraad bevordert de inspraak in de school en zorgt ervoor dat de belangen van diverse partijen niet geschaad worden.

De medezeggenschapsraad roept ouders/verzorgers van leerlingen van de Sint Bavoschool op zich kandidaat te stellen.
U stelt zich kandidaat door het indienen van een formulier voor kandidaatstelling. Dit formulier is te verkrijgen bij dhr. M. van Vlierberghe (meester Marc). Het ingevulde formulier kunt u ook weer bij hem inleveren.

Om de kandidaatstelling in goede banen te leiden, hebben we gekozen voor het volgende tijdschema:

 • U kunt zich tot en met vrijdag 6 november 2020 kandidaat stellen. (nieuwe datum)
 • Op vrijdag 13 november 2020 krijgen de kinderen de kandidatenlijst en stembiljetten mee. Hier staat op hoe u uw stem uit kunt brengen.
 • De einddatum van de verkiezingen is vrijdag 27 november 2020.
 • Het tellen van de stemmen vindt plaats op maandag 30 november om 19:00.
 • De uitslag wordt vervolgens schriftelijk bekend gemaakt.

Het is de bedoeling dat het nieuwe lid per 1 januari 2021 zitting neemt in de medezeggenschapsraad.
De kandidaten worden uitgenodigd om bij het tellen van de stemmen aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Van Hee of de heer Stellemans. U kunt ook een e-mail sturen naar de medezeggenschapsraad. Het e-mailadres is mrsintbavo@scoba.nl

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl