Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 13-11-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Kerstkaartenactie
- Sport en cultuurfonds
- Opbrengst Kledinginzameling
Algemeen

Ook in onze gemeente zien we de aantallen positieve testen stijgen. De eerste gezinnen van onze school zijn weer uit quarantaine, anderen hebben helaas een verlenging te verwerken gekregen. Deze kinderen missen we nu al meer dan 10 dagen op school. Voor hen is het een zware periode zonder de klasgenoten.
Er is woensdag weer een nieuw protocol voor het basisonderwijs binnen gekomen. De wijzigingen gaan we weer verwerken. Het gaat deze keer vooral om de aanwezigheid van volwassenen anders dan leerkrachten in de school.
We krijgen het dringende advies om ons te beperken tot het toelaten van leerkrachten en studenten die er nu al zijn. De volgende, schuingedrukte tekst gaat over de viering van Sinterklaas en Kerst en komt letterlijk uit de richtlijn: 
De PO-Raad krijgt veel vragen over hoe scholen de komende tijd moeten omgaan met het vieren van feesten, evenementen of speciale bijeenkomsten, zoals Sinterklaas en Kerstmis. Sinterklaas en Kerst kunnen gevierd worden op school. Wel geldt het dringende advies om dit alleen te vieren in de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden.

We gaan ons aan deze regels houden en naast de genoemde leerkrachten en studenten beperken we ons tot de overblijfouders die de school en begeleiders van leerlingen die nu ook al de school in komen.  Voor de oudergesprekken heeft u al een uitnodiging gekregen deze via de telefoon of videobellen te voeren. Daarnaast maken we één uitzondering: Sinterklaas en Piet mogen wel binnen. Voor hen zorgen we voor een “eigen vak” in de speelzaal op afstand van de kinderen en personeelsleden. Dit kinderfeest krijgt al zoveel aanpassingen, dat we het niet anders willen doen. Strooigoed zal voorverpakt zijn.

Alle andere volwassenen gaan we dus voorlopig niet meer mogen zien. Denk hierbij aan de ouders die fruit verdelen op woensdag, de ouders die de kinderen controleren op hoofdluis en de ouders/verzorgers die zouden helpen tijdens de viering van Sint en Kerst op school. Het kan helaas voorlopig niet. We zullen als team sommige taken zelf op ons nemen, zoals het uitdelen van het fruit en op de dag dat de Sint op school komt of tijdens de viering van Kerst. We hopen dat we snel weer naar “normaal” mogen, maar daarvoor lijkt het nodig om nu even de spreekwoordelijke teugels aan te trekken. En het is zeker niet “uit het oog, uit het hart” wat ons betreft.

Data om te onthouden en proefwerken

Data om te onthouden:
10 mei 2021: schoolfotograaf.


Proefwerken:
Groep 6: Maandag 16 november proefwerk aardrijkskunde blok 2
Groep 8: Maandag 23 november proefwerk aardrijkskunde blok 2

 

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen in november de volgende pauzesnack:
18 en 19 november:      kiwi en mini-komkommer
25 en 26 november:      zoete puntpaprika en banaan


 

Kerstkaartenactie

In deze tijd waarin we afstand tot elkaar moeten houden en veel minder op bezoek mogen bij anderen dan we zouden willen en waarin de zorg erg onder druk staat, willen wij als school ons steentje bijdragen aan een beetje verbetering van deze situatie.
Daarom starten wij een kerstkaartenactie. De kinderen maken per klas een kerstkaart en deze gaan we verkopen. De opbrengst gaat naar Serious Request van 3FM en via hen naar de zorg. 3Fm heeft de zorg, en dan voor die mensen die Corona bestrijden in binnen- en buitenland, uitgekozen als “goed doel” voor hun actie in 2020 en daar kunnen wij ons volledig achter scharen. Door de kerstkaarten te kopen, steunt u de zorg en u kunt de kerstkaarten versturen naar die personen die u misschien veel minder dan voorheen ziet of bezoekt; mensen die u misschien wel helemaal niet meer mag of durft bezoeken. Dan is een kaartje toch een mooi gebaar. De kaarten zullen verkocht worden in setjes van 10, van elke klas één kaart.  Elk kind draagt zijn of haar kleine steentje bij de kaart van zijn of haar klas. Een echt groepswerk dus. Dat past dan weer prima bij KiVa. Dus zo hebben we een win-win-win situatie. De kaarten kosten €5,-- per setje van 10 kaarten. Hoe de verkoop gaat verlopen, hoort u later, maar zo kunt u er wellicht alvast rekening mee houden als u kerstkaarten gaat kopen. We hopen dat u dan een plekje vrij wilt houden voor onze actie. Via facebook zal er binnenkort ook een “preview” komen van een aantal kaarten. Alvast bedankt en meer nieuws volgt later!

Sport en cultuurfonds

Onderstaand bericht kregen wij toegezonden en willen wij graag met u delen. Mocht u denken hiervoor in aanmerking te komen of mensen kennen die hiervoor in aanmerking komen: neem dan contact op met school. Wij nemen graag de rol van tussenpersoon op ons om te kijken of u in aanmerking komt en doen daarna de aanvraag voor u. De tekst is een deel van het bericht, wij hebben het deel “voor de school” weggehaald.

Helaas groeien er in Nederland nog te veel gezinnen op in armoede. Ook in Zeeland en zeker in deze moeilijke en onzekere tijden is armoede een groot probleem. Ook kinderen hebben hiermee te maken. Als er thuis weinig middelen zijn, dan is de contributie voor de sport, of het lesgeld voor de muziek of dansles van de kinderen vaak een van de dingen waar op bezuinigd moet worden. En dat terwijl juist de sportieve en culturele ontwikkeling voor deze kinderen ontzettend van belang is. Om zichzelf te ontwikkelen, om te leren winnen en verliezen, om vriendjes en vriendinnetjes te maken; te veel om op te noemen en u zult dat ongetwijfeld onderschrijven.
Wellicht kent u ons al: wij zijn het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Onderdeel van het landelijke Jeugdfonds en wij bieden kinderen in Zeeland een sport- of cultuurkans als ouders dat niet zelf kunnen betalen. Dat doen we jaarlijks voor zo’n 3000 kinderen in Zeeland. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland betaalt voor kinderen een sport- of cultuurkans! Dit doen we niet alleen. We doen dit namelijk met zo’n 700 professionele tussenpersonen die deze kinderen bij ons aanmelden. Bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, medewerkers van de sociale dienst, vluchtelingenwerk of via organisaties zoals Juvent of Leergeld. Maar ook via het onderwijs; veel leerkrachten of intern begeleiders hebben zich in de afgelopen periode ook aangemeld als tussenpersoon! We zijn daar blij mee, want onze ambitie is álle kinderen in armoede in Zeeland een sport- of cultuurkans bieden. Tegelijkertijd hebben we met elkaar een uitdaging om ook de andere 3000 kinderen die nu nog niet meedoen te bereiken.

Scholen kunnen een kind aanmelden als zij weten wat de thuissituatie is (zonder hiervoor bijvoorbeeld alle loonstrookjes op te vragen). We werken op basis van vertrouwen met elkaar samen. De school heeft alleen NAW-gegevens nodig en het kind moet weten van welke club men lid wil worden. Wij regelen dan de rest! Namens alle kinderen in Zeeland; hartelijk dank! 

Opbrengst Kledinginzameling

De opbrengst van de kledinginzameling afgelopen week was ruim 280 euro. Hartelijk dank dat u zoveel kleding en andere spullen naar school bracht. Van de opbrengst gaan we extra kerstverlichting van buiten aanschaffen en extra (lees)boeken voor de kinderen. De verlichting is echt iets waar anders nooit geld voor is. En een school heeft nooit genoeg boeken. Lezen is een speerpunt dit schooljaar in ons jaarplan, dus daar is elke bijdrage welkom.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl