Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 20-11-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Jeugd en Gezin
Algemeen

Het was natuurlijk even schrikken toen we afgelopen weekend een extra nieuwsbrief de deur uit moesten laten gaan. 
Heel veel dichterbij kan het coronavirus niet komen. 
Het laat gelijktijdig zien hoe groot het belang is van het naleven van de afspraken: afstand houden, contacten beperken en alle andere regels over handen wassen en geen handen geven.
En als we dan naar landen om ons heen kijken, mogen we niet echt klagen. Scholen met verlengde herfstvakanties, afstandsonderwijs, complete lockdowns. Wat mogen we dan blij zijn dat de Sint binnenkort toch de school in mag komen. Ook al missen we de nu een aantal contacten op school; hulpouders op diverse momenten.

Lichtpuntje is dan weer onze kerstkaartenactie. De eerste kaarten zijn klaar en op facebook is al een preview te zien. Achter de schermen zijn we druk bezig met ook deze actie die in december gaat lopen. Binnenkort meer daarover, want we willen ook deze actie geheel volgens de geldende regels laten verlopen. Dus we gaan de kinderen niet langs de deuren sturen op grote schaal. Via mail of telefoon zijn er misschien wel familieleden te vinden die een pakje met prachtige kerstkaarten wil kopen. En bij de buren aanbellen, dat kan wellicht wel. Ook via de sociale media is het mogelijk om kaarten te verkopen, maar daarvoor hebben we uiteraard de ouders/verzorgers voor nodig.
En ook voor de viering van Kerst zijn de voorbereidingen gestart. Daarom is vorige week ook de brief voor de vrijwillige ouderbijdrage met de kinderen mee naar huis gegaan; december is voor de activiteiten die we uit deze bijdrage betalen, een zware kostenpost. Zeker dit jaar. Er was wat verwarring bij een aantal mensen die dachten dat ze al betaald hadden en toch een betalingsverzoek kregen. Aan het begin van het schooljaar is er een verzoek gedaan voor de overblijf-bijdrage. Dat was dus alleen voor de vergoeding van de vrijwilligers die het overblijven op zich nemen.
Het verzoek van afgelopen week gaat over de ouderbijdrage waarvan we de decemberfeesten, de laatste schooldag, Pasen en andere extraatjes bekostigen die niet met het eigenlijke onderwijs te maken hebben en waarvoor we van de overheid geen geld krijgen.

Tot slot nog iets over het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 gingen andere jaren op bezoek op het Zwincollege tijdens een open dag en er was een informatieavond in het MFC voor ouders/verzorgers van kinderen van groep 8. Dit alles ter kennismaking en voorbereiding op de schoolkeuze. Ook dit zal voorlopig geen doorgang kunnen vinden. We weten dat het Zwincollege bezig is om een alternatief te ontwikkelen voor deze “tradities". 

Data om te onthouden en proefwerken

Data om te onthouden:
10 mei 2021: schoolfotograaf.


Proefwerken:
Groep 8: Maandag 23 november proefwerk aardrijkskunde blok 2


De kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen in november en december de volgende pauzesnack:
25 en 26 november: zoete puntpaprika en banaan

2 en 3 december: banaan en minikomkommer
9 en 10 december: appel en mandarijn
16 en 17 december: kiwi en banaan

We kiezen voorlopig voor fruit waarbij we deze niet moeten “bewerken” voor de kinderen. Dus even geen druiven, ananas of meloen omdat we deze in porties moeten verdelen. Dit met het oog op de maatregelen in het kader van de corona-pandemie.


 

Jeugd en Gezin

Van het team “jeugd en gezin” van de gemeente Sluis, kregen we het verzoek om onderstaande tekst op de nieuwsbrief te plaatsen. Tot voor de lockdown in maart hadden we in het MFC regelmatig een medewerker van dit team “over de vloer” zodat zij laagdrempelig en snel te bereiken waren.

De nieuwe contactpersoon stelt zich hierbij aan u voor.

Team jeugd & gezin van gemeente Sluis is gekoppeld aan alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente. Wij werken samen met de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders van de school en de GGD.
Wij staan open voor al uw vragen op het gebied van jeugd, de ontwikkeling en het gedrag van kinderen of vragen rondom opvoeding en ouderschap. 
Vanzelfsprekend zijn wij gebonden aan de Wet op de Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat er niets wordt besproken, vastgelegd of besloten zonder dat daar eerst met u contact over is geweest en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Met vriendelijke groet,
Tessa de Ruijsscher
Junior medewerker Sociaal Domein, Cluster Jeugd en Gezin

Mobiel: 06 – 12419503
Werkdagen: maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl