Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 14-12-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Kerstviering
- Deze week
- De weken na de vakantie
Algemeen

Ook wij werden toch nog verrast door de plotselinge lockdown. Ergens hadden we toch een sprankje hoop dat het basisonderwijs misschien ontzien werd. Maar ook wij moeten onze deuren sluiten.
We zijn deze middag direct begonnen met allerlei zaken te regelen, al moesten we uiteindelijk ook “gewoon” wachten op de persconferentie van deze avond. 

Net als bij u thuis zullen er heel wat vragen opgekomen zijn. Thuisonderwijs “even” vormgeven, toch iets van een kerstviering voor de kinderen en allerlei andere zaken die op ons afkomen. Hieronder proberen we in verschillende blokken zoveel als mogelijk informatie per onderwerp te geven. We realiseren ons dat we nu nog niet volledig kunnen zijn, er zullen snel andere nieuwsbrieven volgen.
Donderdag zal de eerste nieuwsbrief volgen over het onderwijs na de kerstvakantie.

Kerstviering

Dinsdagmiddag gaan wij op de Sint Bavoschool toch proberen iets van het “Kerstgevoel” te pakken te krijgen. De werkgroep die zich hier mee bezig zou houden, heeft het toch voor elkaar gekregen dat we dinsdagmiddag een aantal zaken kunnen doen.
Bestellingen werden verzet, met dank aan de bakker van Piece of Cake en boodschappen werden in rap tempo gedaan.
Zo kunnen we na het middageten, waarvoor iedereen zijn/haar eigen lunch meeneemt, toch een sfeervol programma aanbieden aan de kinderen. Een lekkere traktatie en een inhoudelijk deel waarin het kerstverhaal aan bod komt. Samen toch het schooljaar afsluiten. Dit is voor kinderen ook van belang, want de lockdown is niet fijn. Het blijft tenslotte Kerst en daar maken we het beste van. Omdat we elkaar minstens een hele maand niet zien, hoort een fatsoenlijk afscheid er bij. 

Deze week

De scholen gaan “pas” op woensdag dicht.
Dat wil zeggen dat we woensdag, donderdag en vrijdagochtend (de middag was al vrij) nog in moeten vullen. Daarnaast was de vrijdagochtend ook nog eens de kerstviering. Dus uiteindelijk hebben we het dan over anderhalve dag effectief onderwijs.
In samenspraak met alle scholen van ons bestuur, is besloten om deze dagen te gebruiken om het onderwijs op afstand na de vakantie goed vorm te geven.

Voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 zetten we in snappet leerdoelen klaar die ze al kennen rondom stof die ze al beheersen. Dit zijn de dagen waarin automatisering van het geleerde centraal komt te staan. Deze stof kunnen de kinderen dus veelal zelfstandig maken en verwerken. Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk wel een oogje in het zeil houden. De leerkrachten zijn een aantal momenten beschikbaar voor de kinderen en “kijken mee", maar zeker niet heel de dag. Het “oogje in het zeil” gaat dan vooral om toezicht houden op de werktijden. Probeer hierbij de reguliere schooltijden aan te houden. De leerkrachten zijn na schooltijd zeker met andere zaken bezig en zijn dan niet meer bereikbaar. U kunt ook eens meekijken of uw zoon of dochter niet uitsluitend gokkend bezig is maar bijvoorbeeld een uitrekenblad gebruikt bij moeilijke sommen of een schema wat behulpzaam is bij werkwoordspelling.

Voor de groepen 1 tot en met 3 is er geen snappet. Voor deze groepen is het lastiger om op zo'n korte termijn onderwijs op afstand vorm te geven. We willen echt het niveau van kleurplaten en bezigheidstherapie overstijgen. Groep 3 kan zich deze dagen storten op het lezen. Dit is de periode waarin kinderen de geleerde letters kunnen automatiseren door boekjes te lezen. Dat moet natuurlijk niet hele dagen, maar is ook op school één van de belangrijkste activiteiten. 

Vrijdagochtend zal er, in ieder geval voor de groepen 1 tot en met 3, een ophaalmoment zijn waarbij het werk voor de eerste periode na de vakantie zal worden uitgedeeld. Details hierover volgen snel.

We gaan er van uit dat iedereen thuis een device heeft waarmee ze digitaal onderwijs kunnen volgen. Is dit niet het geval, stuur dan een mail naar: directie.stbavo@scoba.nl

 

 

 

 

De weken na de vakantie

Voor de weken na de vakantie volgt één van de komende dagen een aanvullende nieuwsbrief.
Woensdag gaan we daar als team druk mee aan de slag. We hanteren daarbij een kwaliteitskaart vanuit de PO-raad. Dat is een instantie waarin alle schoolbesturen van Nederland verenigd zijn.
Tevens kijken we dan nog eens terug naar de evaluatie van de vorige periode met thuisonderwijs. Ook wij zien verbeterpunten. Hoe een en ander er exact uit gaat zien, hoort u dus donderdag van ons. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl