Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 16-12-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Opvang
- Ophaaldag
- Losse tips en afspraken voor thuisleerkrachten
Algemeen

Ik probeer u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van allerlei zaken die de komende tijd spelen.
Dat doe ik via de nieuwsbrieven die nu niet wekelijks verschijnen, maar onregelmatig. Het is dus raadzaam om regelmatig de mailbox te controleren, want “vrijdag-nieuwsbriefdag” is niet meer vanzelfsprekend.
In gekleurde blokjes, zoals altijd, treft u verschillende onderdelen aan. Elk blokje gaat dus over een ander onderwerp, al hangen sommige zaken uiteraard nauw samen.
Ik realiseer me volledig dat nieuwsbrieven volledig eenrichtingsverkeer zijn. Ik ben als directeur maar aan het zenden en boodschappen aan het versturen. Daarmee loop ik het risico dat ik zaken mis, over het hoofd zie of dat berichten anders aankomen dan de bedoeling was. Papier is geduldig maar intonatie en dergelijke ontbreken. Dus heeft u vragen of opmerkingen, zit u ergens mee of is iets niet duidelijk: stuur svp een mail naar directie.stbavo@scoba.nl. Ik probeer dan zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Ik had al geen vakantieplannen dus die kunt u niet in de war gooien. De beste informatie die ik kan geven is vaak het antwoord op een vraag. Ik hoor ze dus graag, zolang ze maar met school te maken hebben uiteraard. Het is ook van groot belang dat u uw vragen over “algemene zaken” via het genoemde mailadres stuurt. Dus over de noodopvang moet u via de directiemail vragen stellen en niet via de leerkrachten. Zij richten zich op lesgeven (op afstand) en dergelijke.

Opvang

Bij een lockdown zijn de meeste mensen thuis. Scholen en kinderopvang zijn gesloten en bieden uitsluitend opvang als dat noodzakelijk is.
Vandaag is de brief met uitleg de deur uit gegaan. Daarin staat duidelijk omschreven wanneer ouders/verzorgers in aanmerking komen voor noodopvang. Dat is deze keer anders geregeld dan de vorige lockdown. 
Wij doen een dringend beroep op u om alleen als het echt niet anders kan, gebruik te maken van deze optie.
We zullen altijd overleggen met de kinderopvang om na te gaan of daar ook een verzoek gedaan is en dan samen met hen een besluit nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen wel op school opgevangen worden en niet na schooltijd of andersom.
Omdat dit ook enige tijd kost om een en ander te organiseren, verzoeken wij u om voor 21 december 9:00 uur aan te geven of u gebruik moet maken van de noodopvang op school na de kerstvakantie. U kunt dit doorgeven via mail: directie.stbavo@scoba.nl
U dient ook de reden van uw verzoek aan te geven. Dus op welke grond u uw aanvraag doet. Een aanvraag doen wil niet automatisch zeggen dat deze een positief besluit op zal leveren.
Voor opvang van kinderen op donderdag 17 en vrijdagochtend 18 december zal deze plaats vinden op de kinderopvang. Aanvragen dienen via school te gebeuren.

Ophaaldag

Vrijdag 18 december is het “ophaaldag". Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 ligt er een pakketje klaar voor na de kerstvakantie. Zij werken niet op een chromebook of tablet. 
Moet uw kind op een tablet of chromebook werken en heeft u deze voorziening niet thuis? Dan kunt u er één lenen van school. Graag aanmelden via directie.stbavo@scoba.nl voor vrijdag 18 december. Deze kunnen ook tussen 10:00 en 11:00 uur opgehaald worden.

Tussen 10:00 en 11:00 uur kunt u het tasje of chromebook ophalen.
Groepen 1/2:          aan de buitendeur van de klas van uw kind
Groep 3 A:              aan de schuifdeur van de GGD (hoofdingang)                   
Groep 3 B:              aan de andere ingang waar u vroeger de kleuters binnenbracht
Chromebooks:        aan het raampje van de lerarenkamer, graag zelf een pen meenemen voor ondertekening van het contractje.

Losse tips en afspraken voor thuisleerkrachten

Niet alles is in regels en afspraken te verpakken. Toch wil ik er nog een paar meegeven.

Vrijdag 18 december is een vrije dag. Kinderen kunnen uiteraard wat leerzame dingen ondernemen, maar het is zeker niet verplicht. Ook als er werk in snappet (Groep 4 tot en met 8) klaar staat, is dit niet verplicht. Leerkrachten zijn deze dag met andere zaken bezig.

De kerstvakantie is vakantie. Leerkrachten, kinderen en thuisonderwijzers hebben vrij. De school is voor dringende zaken bereikbaar via mail: directie.stbavo@scoba.nl. Deze zal bijna dagelijks gelezen worden door de directeur maar uitsluitend dringende zaken worden opgepakt. Leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers zijn toe aan vakantie. Ook de werkjes die meegegeven zijn, zijn bedoeld voor na de vakantie.

Voor kinderen en grote mensen is regelmaat vaak een goed handvat. Probeer dan ook de lestijden van school min of meer aan te houden als werktijd voor schoolwerk tijdens de lockdown. Het werk wat de leerkrachten opgeven, zal zeker geen 5 ½ uur tijd in beslag nemen. Leerkrachten hebben nadrukkelijk te horen gekregen dat ze niet meer in de avonduren uitleg moeten geven aan kinderen of via de chatfunctie van het lesprogramma met kinderen aan de slag moeten gaan. Dat is voor niemand goed. Na schooltijd moeten leerkrachten de lessen voor de volgende dag voorbereiden. Dus meesters en juffen zijn beschikbaar voor de kinderen tijdens de lestijden die normaal ook gelden. En dat knippen we heus niet met een schaartje hoor.

De lessen worden ook via een yurlspagina aangeboden. Daar staat precies op welke les op welke dag gemaakt moet worden. De bedoeling is dat u deze volgorde volgt. Dus niet op maandag en dinsdag alles voor een hele week maken. dit is voor kinderen niet goed en voor leerkrachten niet handig. Over deze pagina kunt u eventuele vragen stellen aan de groepsleerkracht van uw kind.

In de vakantie komt er nog een mail met “thuisonderwijstips” voor ouders/verzorgers. Dat is geen snelcursus tot leerkracht, maar een paar tips die soms net even een steuntje kunnen zijn. Want we realiseren ons dat u ons vak er weer “even bij mag doen" terwijl de andere zaken in de wereld ook gewoon doorgaan.

We hebben kwaliteitskaarten gemaakt waaraan onderwijs op afstand moet voldoen. Op basis van deze kaarten geven we ons onderwijs vorm. Dit aanbod van lessen en contactmomenten proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op individuele wensen en situaties. Maar dat zal nooit 100% dekkend worden. “Samen krijgen we corona eronder” is een bekende leus. ”Samen komen we deze lockdown ook weer door” voeg ik daar graag aan toe.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl