Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 23-12-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Opvang
- Actie Kerstkaarten
Algemeen

De afgelopen week was een drukke week op school. Eerst natuurlijk zorgen dat er toch nog iets van een kerstviering kwam voor de kinderen op school. En dat is gelukt. Zelf moest ik dat van afstand volgen; in afwachting van de uitslag van de inmiddels beroemde test die uiteindelijk gelukkig negatief was. Maar het is gelukt! Vanuit huis werkend kon ik vooral papierwerk doen en op school kwam er toch iets van de kerstsfeer op school. Dat we dan bijna een week voor het echt kerst is, al dicht zouden zijn zonder extra dagen zonder school, werkt dan niet echt mee. Dus een groot compliment aan de werkgroep die dit feest vorm heeft gegeven.
De laatste dagen van de vorige week stonden in het teken van het voorbereiden op een periode na de vakantie. Weer terug naar thuisonderwijs “op afstand” en noodopvang. Daarover verderop meer, want dat gaat echt schuren en pijn doen.
Tasjes werden gemaakt voor de groepen 1 tot en met 3, chromebooks uitgeleend. Helaas zijn nog niet alle tasjes opgehaald, zonder dat hier overleg over is geweest. Wie dit nog niet gedaan heeft, moet hier toch echt zelf actie in ondernemen.
En dan liep de kerstkaartenactie ook naar het eind toe. Daar krijgt een mens dan weer energie van. Wat een mooie resultaat behaalden we daarmee. Ook hierover in een ander blokje meer.

Ik wens iedereen, ondanks alle beperkingen die er gelden, fijne en zinvolle kerstdagen toe.

Opvang

We zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de aanvragen voor noodopvang. Zoals u weet moeten scholen en de opvang kinderen opvangen die behoren tot de kwetsbare groep (op aanwijzing van de school of opvang) en kinderen opvangen van wie de ouders in een cruciaal beroep werken en er geen andere oplossing voor opvang mogelijk is.
Een enkeling heeft inmiddels al bericht gehad omdat de aanvraag erg duidelijk was en er inderdaad geen andere opvang mogelijk is
We kunnen vandaag niet iedereen toezeggen dat we de opvang kunnen bieden. De toename van de aanvragen ten opzichte van de eerste lockdown is dusdanig dat wij op dit moment kwetsbare kinderen niet op kunnen vangen omdat we zoveel aanvragen vanuit de andere groep (cruciale beroepen)  en dat kan de bedoeling niet zijn. Ook de andere oplossing, leerkrachten dan maar geen onderwijs op afstand laten geven en naar school vragen te komen (tegen de regels in; we moeten het aantal verplaatsingen beperken) is niet de juiste optie.
De beoordeling zal dus, in samenspraak met de kinderopvang, langer duren dan vooraf gedacht.
Voor de duidelijkheid nog even, in korte zinnen, een antwoord op een aantal vragen die wij regelmatig krijgen:

  • Het is nog niet helemaal duidelijk of maandag 18 januari ook een dag is dat de school dicht is. Daar horen we verschillende berichten over.
  • Opvang is er alleen voor ouders/verzorgers die in een cruciaal beroep werken EN geen andere opvang kunnen regelen. Dus aan beide voorwaarden moet voldaan worden.
  • ”Ik moet van mijn baas komen werken” is geen geldige reden: thuiswerken is de norm de weken van de lockdown.
  • Gescheiden ouders zijn nog steeds beiden ouder en zullen dus beiden moeten zoeken naar mogelijkheden voor opvang.
  • Scholen moeten ook kinderen opvangen waarvan zij vinden dat het nodig is dat deze kinderen een aantal momenten naar school komen, dit is op vraag van de school. Er is geen duidelijke voorrangsregel tussen deze twee groepen opgesteld door de overheid.
  • Persoonlijke omstandigheden kunnen soms zorgen voor het beredeneerd afwijken van de regels door school (denk aan bijvoorbeeld een ernstig zieke ouder/verzorger).
  • Volgende week krijgen ouders/verzorgers die een verzoek hebben gedaan, definitief bericht over de toelating. In die week nodigen we ook de kinderen uit waarvan wij vinden dat ze naar school mogen komen zonder dat er een verzoek van ouders/verzorgers was.
  • Tijdens de noodopvang gelden nog steeds de regels rondom “thuis blijven voor kinderen". Zieke kinderen blijven thuis.

 

Actie Kerstkaarten

De laatste dagen van het schooljaar zouden wij “raamverkoop” doen op school. Dus mensen konden naar school komen om daar kaarten te kopen zonder binnen te komen. Helaas ging dat niet door de lockdown. We vonden het ook niet gepast om fanatiek kerstkaarten te verkopen terwijl de lokale ondernemers dat niet meer mochten.
Daardoor hebben we nog wel wat pakjes kerstkaarten over. Maar ondanks dat hebben we toch maar mooi 2801,23 euro opgehaald voor Serious Request! En daar zijn we best trots op!
We zijn zo handig geweest om geen jaartal op de kaarten te zetten, dus “de overschot” is niet verloren maar gewoon te verkopen. De opbrengst daarvan voegen we zo lang mogelijk toe aan de huidige actie. En anders gaat het naar het goede doel van volgend jaar.
Alle mensen die kaarten hebben verkocht en gekocht: heel erg hartelijk bedankt. Een speciaal woord van dank aan Carolien Mostert die de opmaak van de kaarten voor haar rekening nam en er voor zorgde dat de kaarten er nog mooier uitzagen! Daar zaten heel wat uren werk in en dat was te zien aan de kaarten.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl