Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 28-12-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Opvang
- Tafels en stoelen
Algemeen

De eerste week van de vakantie is voorbij. Ik hoop dat deze voor iedereen goed verlopen is, met een kerstviering binnen de mogelijkheden. Op school zijn er behoorlijk wat werkzaamheden verzet. Zo zijn alle tafels en stoelen uit de lokalen gehaald op de bovenverdieping en de vloerbedekking ziet er weer “tiptop” uit.

Verder was het de week waarin we de planning gemaakt hebben voor de noodopvang in de eerste twee weken na de vakantie vorm moesten krijgen. Daarin werken we samen met de kinderopvang. Het aantal verzoeken wat gedaan is, is dusdanig hoog dat we streng moeten zijn. Ook al omdat we nog een aantal kinderen naar school willen/moeten vragen omdat zij onder de zorggroep vallen. Daarnaast is de stelregel dat thuiswerken de norm is. We zien dat deze regel onder druk komt te staan. En door het aantal aanvragen zouden wij die regel zelf ook moeten opheffen om alle aanvragen te kunnen voldoen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Over de noodopvang in het volgende blokje meer.

Op weg naar nieuwjaar in de hoop dat we het dan op het vlak van “gezondheid” allemaal wat makkelijker hebben dan in 2020. Al zal dat nog niet direct bij het begin van het jaar zo zijn. De discussie over “de basisscholen toch een week eerder terug open” is helemaal weg. Ik ga er dus vanuit dat we daar niet op moeten rekenen. Mocht dat wel zo zijn, dan laten we dat uiteraard aan uw weten. Later deze week volgt er nog een nieuwsbrief met wat tips voor thuisonderwijs. Deze komen uit onze kwaliteitskaart die we hanteren.
 

Opvang

De noodopvang onder schooltijd heeft plaats op school, in het MFC maar soms in een lokaal van de Stichting Kinderopvang.
We hadden als uiterste aanmeldingsdatum 21 december opgegeven. Daar zijn we vervolgens nog ruimhartig mee omgegaan. Zeker als het gaat om verzoeken voor 1 of 2 dagen. De maandagen, dinsdagen en donderdagen zitten echter overvol. We zitten echt ver boven het landelijk gemiddelde qua aanvragen. Dus aanvragen die echt veel te laat binnen zijn gekomen, moeten we afwijzen. Het rooster zit vol en meer toelaten zou betekenen dat we nog extra personeel naar school moeten laten komen. 
We proberen iedereen vandaag of morgen persoonlijk bericht te sturen over de toekenning of afwijzing.
De opvang voor en na schooltijd moet u aanvragen bij de Kinderopvang en is alleen beschikbaar als u daar al klant bent.
De opvang op school is er uitsluitend op de normale schooltijden. Dus niet op woensdagmiddag en voor groep 1 t/m 4 ook niet op vrijdagmiddag. 
Een aantal mensen heeft aangegeven dat ze maar opvang voor een ochtend nodig hebben. In dat geval graag duidelijk aangeven hoe laat u uw kind op komt halen.
Voor de lunch gelden de normale regels, dus een lunch van huis meenemen. Ook het tussendoortje komt mee van thuis.
In eerste instantie maken de kinderen het opgegeven werk wat eigenlijk thuis gemaakt moest worden. De rest van de tijd is echt opvang in het geval van aanvraag vanuit “geen opvang thuis". Als er toevallig ook kinderen in dezelfde groep zitten die op verzoek van school in de opvang zijn, kan het zijn dat er extra instructiemomenten zijn, maar dat zal eerder uitzondering zijn.
We willen deze keer meer contact onderhouden met de kinderen die thuis zitten, ook in de onderbouw. Als kinderen in de opvang zitten, telt dat uiteraard mee in de contactmomenten. Dit is tevens de reden dat leerkrachten minder beschikbaar zijn voor opvang; zij werken zoveel mogelijk vanuit huis of, als ze daar voor kiezen, vanuit een leeg klaslokaal.

 

Tafels en stoelen

Als het goed is, komen vrijdag 8 januari de nieuwe tafels en stoelen binnen voor groep 7 en 8. Diezelfde dag kunnen dan de gekochte tafels en stoelen opgehaald worden. We willen het niet eerder doen, hoewel dat makkelijker zou zijn qua ruimte. Maar als er een spreekwoordelijke kink in de kabel zou komen, zitten we zonder tafels en stoelen.
Wie een setje gekocht heeft, kan tussen 12:00 uur en 13:00 uur bellen naar school om een moment af te spreken waarop men de bestelde spullen op komt halen. Graag contant en gepaste betaling. (10 euro voor een setje). Ook het afhalen van de tafels en stoelen willen we op een veilige manier doen, dus op afstand en met een mondkapje. U mag met de auto het schoolplein op tot aan de schuifdeur. Deze moet wel toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld bezoekers aan de GGD.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl