Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 03-01-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Opvang
- Tips voor thuisonderwijs
Algemeen

Namens alle personeelsleden van de Bavoschool wens ik u allemaal een voorspoedig, goed en vooral gezond 2021.
We hebben het afgelopen jaar moeten ervaren dat die gezondheid één belangrijk aspect van ons leven is.
U heeft vast en zeker al gelezen dat de scholen in elk geval tot 18 januari dicht blijven. Er was vanuit de Tweede Kamer behoorlijk wat druk op de minister om de basisscholen een week eerder terug open te doen. De laatste dagen van 2020 werd er aan de andere kant juist weer een beroep op hem gedaan om de scholen dicht te laten tot en met eind januari. Een niet te benijden situatie om daarin een besluit te nemen; de ene kant roept dat je naar links moet terwijl de andere kant roept dat je naar rechts moet. En dus gaan we rechtdoor: de eerste afspraak blijft staan: tot 18 januari zijn de scholen gesloten en op 12 januari horen we wat er na de 18e gaat gebeuren. 
Voor ons is het wel “fijn” om in elk geval enige zekerheid te hebben. In de vakantie is een heel rooster gemaakt van kinderen die we toch om moeten vangen, welke leerkracht wanneer naar school komt om deze kinderen op te vangen en hoe we dat binnen de regels kunnen doen. Binnenkort zal er vast ook weer een nieuw protocol in de mailbox zitten en die kunnen we dan weer herschrijven naar onze eigen situatie.
Van nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte.
Hieronder treft u onder andere wat tips aan voor het thuisonderwijs. De nieuwsbrief is daardoor wel wat lang geworden, maar u heeft er misschien toch iets aan.

Opvang

De noodopvang onder schooltijd heeft plaats op school, in het MFC maar soms in een lokaal van de Stichting Kinderopvang.
We hadden als uiterste aanmeldingsdatum 21 december opgegeven. Daar zijn we vervolgens nog ruimhartig mee omgegaan. Zeker als het gaat om verzoeken voor 1 of 2 dagen. De maandagen, dinsdagen en donderdagen zitten echter overvol. We zitten echt ver boven het landelijk gemiddelde qua aanvragen. Dus aanvragen die echt veel te laat binnen zijn gekomen, moeten we afwijzen. Het rooster zit vol en meer toelaten zou betekenen dat we nog extra personeel naar school moeten laten komen. 
We proberen iedereen vandaag of morgen persoonlijk bericht te sturen over de toekenning of afwijzing.
De opvang voor en na schooltijd moet u aanvragen bij de Kinderopvang en is alleen beschikbaar als u daar al klant bent.
De opvang op school is er uitsluitend op de normale schooltijden. Dus niet op woensdagmiddag en voor groep 1 t/m 4 ook niet op vrijdagmiddag. 
Een aantal mensen heeft aangegeven dat ze maar opvang voor een ochtend nodig hebben. In dat geval graag duidelijk aangeven hoe laat u uw kind op komt halen.
Voor de lunch gelden de normale regels, dus een lunch van huis meenemen. Ook het tussendoortje komt mee van thuis.
In eerste instantie maken de kinderen het opgegeven werk wat eigenlijk thuis gemaakt moest worden. De rest van de tijd is echt opvang in het geval van aanvraag vanuit “geen opvang thuis". Als er toevallig ook kinderen in dezelfde groep zitten die op verzoek van school in de opvang zijn, kan het zijn dat er extra instructiemomenten zijn, maar dat zal eerder uitzondering zijn.
We willen deze keer meer contact onderhouden met de kinderen die thuis zitten, ook in de onderbouw. Als kinderen in de opvang zitten, telt dat uiteraard mee in de contactmomenten. Dit is tevens de reden dat leerkrachten minder beschikbaar zijn voor opvang; zij werken zoveel mogelijk vanuit huis of, als ze daar voor kiezen, vanuit een leeg klaslokaal.

 

Tips voor thuisonderwijs

We hadden u al eerder toegezegd dat we een aantal tips voor thuisonderwijs zouden geven. Het gaat uiteraard om algemene tips die niet altijd precies op uw situatie zullen passen en 100% van toepassing zullen zijn. Maar er zitten er voor iedereen tussen die bruikbaar zullen zijn.

Routine is van groot belang voor kinderen. Ze weten op school precies wat ze moeten en wat er mag.
Dus op tijd uit bed, de starttijd van school “gewoon” aanhouden en je aankleden. Niet in pyjama aan het schoolwerk beginnen. Ook al hebben we geen 5 ½ uur werk klaar staan, zijn deze zaken toch makkelijk te regelen, de vakantie is voorbij en kinderen weten dat heus wel. Probeer een eigen werkplekje te maken. Als een eigen bureautje er niet in zit, wat heel normaal is, zorg dan dat de werktafel verder leeg is. Het is op dat moment niet de ontbijttafel maar de werktafel. En zitten de kinderen in de woonkamer: dan gaan radio en tv uit!

Zeker in de bovenbouw zijn kinderen gewend dat ze niet altijd direct geholpen worden. Spreek met uw kind af dat dit thuis ook zo is. Vragen kunnen ze best even bewaren en alvast even starten met het volgende onderdeel. Zo komt u ook toe aan uw eigen werk.
Bouw ook momentjes van ontspanning in. Samen even iets eten en drinken, de radio aan. Speelkwartier voor iedereen. En ook even fysiek lekker je energie kwijt kunnen. Bij goed weer even lekker buiten rennen en spelen (en u kunt binnen even focussen op uw werk….. of uitrusten). Bij slecht weer; ook binnen kun je fysiek aan de slag. Op you-tube zijn dansjes genoeg te vinden die u, eventueel samen, in de woonkamer kunt doen. Voor de kinderen en thuisleerkrachten die al dat dansen niet zien zitten, zijn er tal van andere filmpjes met andere activiteiten te vinden. Bekijk ze wel even vooraf, wat aan het begin best te doen lijkt, kan aan het eind soms iets te spectaculair voor uw eigen conditie of inventaris in de woonkamer zijn.

We proberen met iedereen elke week een aantal keer contact te hebben. Als ouder/verzorger kunt u uiteraard ook contact opnemen met de leerkrachten via de mail. Tijdens schooltijd zijn de leerkrachten bezig met opvang van een aantal kinderen, met het contact maken met de kinderen via de computer of via de chat van snappet kinderen te helpen. Vandaar dat mailen de makkelijkste weg is. Stel uw vragen want dan kunnen wij kijken of we iets kunnen aanpassen of hulp kunnen bieden. Een niet-gestelde vraag kunnen we niet beantwoorden, zo simpel is het soms. Voor de contacten met de kinderen via de computer krijgt u een mail. Het is dus van belang dat u uw mailbox regelmatig bekijkt. Geen mail ontvangen? Eerst even kijken in de spam-box en neem daarna contact op met school! Misschien hebben we het juiste mailadres niet ingevoerd, een tikfoutje is zo gemaakt. Kinderen zullen wellicht hulp nodig hebben bij deze vorm van contact. Kijk gerust mee maar laat de leerkracht zijn of haar werk doen en kinderen zoveel mogelijk zelf reageren. Als de leerkracht wil dat u antwoord geeft, zal hij of zij dat duidelijk aangeven. 

Lezen, lezen, lezen. We kunnen het niet genoeg benadrukken maar lezen is van erg groot belang en een makkelijke manier om de leertijd te vergroten. Bij de kleuters gaat het natuurlijk om voorlezen en samen een prentenboek bekijken. Laat uw kind praten over het boek, dingen aanwijzen en stel vragen over het boek. Voor kinderen die zelf kunnen lezen, is het van belang dat ze thuis ook lezen. De kinderen in groep 3 vallen na een vakantie altijd een stukje terug, maar als we straks 4 weken of langer niet op school zijn, zou dat heel grote gevolgen voor het leesniveau kunnen hebben. Dus elke dag twee keer een kwartiertje lezen is echt nodig. Dit is een onderdeel waar de thuisleerkracht echt het verschil kan maken, want wij kunnen de voortgang bij rekenen en taal redelijk volgen, maar de leestijd is voor ons niet te controleren. Geen boeken thuis? Laat het even weten dan proberen we wat boeken uit te lenen. Toon belangstelling voor het lezen, laat zien dat het voor u echt van belang is. Het beste werkt het om mee te lezen, uw zoon of dochter te laten vertellen over het stuk wat u niet meegelezen heeft.

De activiteiten voor uw kind staan op een yurls pagina. Kijk daar samen met uw kind naar. De lessen staan er per dag klaar. Het is niet de bedoeling dat kinderen alles op één dag maken en de rest van de week vakantie vieren. Soms staat er ook instructie op deze pagina in de vorm van een filmpje. Of leerzame filmpjes in het algemeen. Wij richten ons vooral op taal en rekenen voor het thuisonderwijs. maar op deze manier willen we ook andere vakgebieden aan bod laten komen.

Sommige onderwerpen liggen thuis net zo makkelijk voor het oprapen als op school. Rijmen met kleuters, tellen van hoeveelheden en dergelijke. Het is soms alleen de kunst om ze te herkennen. 
Bij het bakken van een cake kunnen kinderen helpen en bespreek dan de hoeveelheden; 100 gram is een ons, een pond is 500 gram (en dus 5 ons). Het gebruik van een maatbeker, het komt allemaal aan bod op school en op deze manier kan dat ook thuis. Het is een voorbeeld, u moet niet massaal cakes gaan bakken. Bij een wandeling kunnen begrippen als links en rechts bijvoorbeeld aan bod komen bij kleuters en in groep 3. Tijd is ook zo'n onderwerp wat thuis makkelijk aan bod kan komen. Minuten, uren, kwartier; kwart voor en kwart over. In groep 3,4 en 5 staat het allemaal op het programma. 
Internet kan een bron van inspiratie zijn. Tafels extra oefenen, teksten, knutselwerkjes (of recepten voor cake), het is er allemaal te vinden. Kleuters hebben misschien thuis blokken. Deze kunnen gestapeld worden en dan kunt u deze tellen met uw kleuter. En als dat te makkelijk is, tellen met stappen van 2 is een nieuwe uitdaging. Samen spelletjes spelen is ook prima. Dobbelsteenogen tellen en zoveel stapjes vooruit zetten is leerzaam. Tegen je verlies kunnen ook, dus laat ze niet steeds winnen. 

In de bovenbouw is het verstandig om kinderen aan te moedigen om een uitrekenpapier te gebruiken. Zorg dat er wat papier daarvoor klaar ligt. Op school zien wij ook dat kinderen sommen uit het hoofd uit willen rekenen terwijl we daar zelf soms al moeite mee hebben. Dus als u eens meekijkt met uw kind terwijl hij of zij aan het werk is, kunt u dit stimuleren. Bovendien kunt u, als u uw zoon of dochter wilt helpen, zien waar het fout gaat. Bij alleen een antwoord, heeft u die mogelijkheid niet. Vergeet niet: u bent voor uw kind de ouder en niet de juf of meester! De rol van ouder heeft u voor de rest van uw leven dus laat die altijd voorrang krijgen. Sommige manieren van uitrekenen of uitleggen zijn echt heel anders dan toen u zelf op de bassisschool zat en dat kan heel vervelende discussies opleveren. Maar juist dan komt dat uitrekenpapiertje van pas komen. Een foto maken en deze mailen naar de leerkracht, kan al een eind maken aan discussie. En de leerkracht kan dan ook zien wat er mis ging en een tip geven aan uw kind (of de thuisleraar).

Tot slot; controleer het werk van uw kind. Zeker als ze heel snel klaar zijn. Is het slordig of afgeraffeld? Dan mag het gerust opnieuw gemaakt worden. Dat mag bij een knutselwerkje bij de kleuters tot moeilijke sommen in de bovenbouw. Op school komt dat ook voor dat kinderen iets opnieuw moeten maken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor uitleggen: aan voorzeggen heeft uw kind niks. Ja, het goede antwoord is er en wij denken dat het kind de opgaven snapt. Om over een paar weken te ontdekken dat het op school toch niet lukt en op het verkeerde niveau verder te gaan. Complimentjes werken beter dan straf, maar als werk echt niet voldoende is, moet een kind dat ook weten. Uiteindelijk bent u de volwassene en uw kind de minderjarige.

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl