Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 15-01-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Afzeggingen
- Testen en toetsen
Algemeen

Voor de komende week is de school weer gesloten en hebben we deze een schema gemaakt voor de noodopvang. Onderwijs staat overal weer volop in de belangstelling. Er gaat geen actualiteitenprogramma voorbij of er draaft een deskundige op met een mening over de schoolsluiting. En zoals gebruikelijk de laatste tijd; de meningen en adviezen gaan alle kanten op. Soms is dat logisch; je kunt vanuit het standpunt van een viroloog een heel ander advies geven dan vanuit een kinderarts. Maar het maakt alles niet direct eenvoudiger.

De noodopvang voor komende week is dus rond. Er zijn helaas ook mensen die vandaag of morgen het bericht krijgen dat zij echt niet onder de regels voor noodopvang vallen. Die rol van “scheidsrechter” hebben we er als school bij gekregen. De beide scholen en de kinderopvang hebben hierover wel overleg. 

In de loop van de volgende week zal er weer een besluit genomen worden: gaan de basisscholen toch eerder open of blijven zij dicht. Dan horen we ook onder welke voorwaarden en tot wanneer. Dat wil zeggen dat we op dat moment weer met een nieuwsbrief zullen komen. En alles weer volgens de dan geldende richtlijnen zullen organiseren. Want als school volgen wij gewoon de regels die er komen; wij zijn niet gebaat bij oeverloze discussies. Daar hebben we gewoon geen tijd voor.
Ik merk dat ook bij mezelf als ik de mailtjes over de noodopvang verstuur; ze worden wel erg kort.

Tot slot wil ik een compliment maken aan de vele ouders/verzorgers die het thuisonderwijs goed oppakken. Dat is echt geen eenvoudige opgave in de combinatie met thuiswerken.
Vergeet niet om ook de mooie momenten te “vieren". Qualitytime was voor corona een “toverwoord”. Dit is het moment om het in de praktijk te brengen.

 

Afzeggingen

Mocht de school tegen de tijd dat het Carnaval is weer open zijn, dan vieren wij carnaval uiteraard op een aangepaste wijze. Het zou ongepast zijn om groepen samen te voegen en dan hossend en dansend in de gymzaal rond te lopen. Hoe dat er uit gaat zien, dat is nog niet bekend.

De Mini-Ropa-run stond voor begin april op de agenda. Deze is voorlopig uitgesteld. Nu een dergelijk evenement voorbereiden heeft geen zin omdat we de situatie van dat moment nog niet weten. Bovendien komen de deelnemers op diverse scholen en dat zou een mogelijke verspreiding van virus op kunnen leveren die de organisatie niet wil. Ook is het maar de vraag of er voldoende vrijwilligers te vinden zouden zijn die met zwetende, hoestende kinderen in één auto zouden willen zitten.

Testen en toetsen

We nemen op dit moment uiteraard geen toetsen af in het kader van het leerlingvolgsysteem.
Dat kan nu eenmaal niet thuis omdat de omstandigheden of voorwaarden om een eerlijk beeld te krijgen van een leerling niet waar te maken zijn. We nemen eventuele testen in het kader van het leerlingvolgsysteem mogelijk later af, maar dat besluiten we pas als we weten wanneer we weer naar school mogen. Daarbij nemen we diverse factoren mee.
Voor groep 8 blijft wel de regel dat we voor 1 maart een schooladvies moeten afgeven. Hierover is in de pers ook al geschreven en gesproken en wij blijven hierover met de betreffende ouders/verzorgers in gesprek. Dat deden we altijd al en dat gaat ons nu ook weer lukken. Als we dan toch een voordeel van Corona en de maatregelen zouden moeten aangeven; we zien nu ook kinderen die een enorme werklust en zelfstandigheid laten zien. Dat is een ook een factor van belang in het voortgezet onderwijs.

Het kan zijn dat er een methodetoets in de lesstof staat van uw kind. Die gebruiken wij dan als extra lesmateriaal en niet als “toets voor een punt” zoals kinderen dat vaak noemen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl