Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 19-01-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Lijst met cruciale beroepen
- Serious Request
Algemeen

Het is inmiddels duidelijk dat ook de basisscholen dicht moeten blijven tot 8 februari. Wat er daarna komt, dat is nog onduidelijk.
Omdat het beleid tot nu toe was dat er elke week verlenging kwam, vroegen wij ook per week om aan te geven of u gebruik wilde maken van de noodopvang. 
Nu is het duidelijk dat het om meerdere weken zal gaan. Daarom willen we voor de komende periode de aanmeldingsprocedure aanpassen.
We nemen als uitgangspunt de lijst van de huidige week (de week van 18 tot en met 22 januari). De kinderen die deze week op maandag komen, verwachten we de weken daarna weer op maandag. Wie op dinsdag kwam, verwachten we weer op dinsdag. Enzovoort.
Als u weet dat u een dag(deel) geen gebruik moet maken van de opvang, dan horen we dat graag van u. Als u in deze week geen gebruik maakt van de noodopvang maar dat de komende weken wel moet doen, kunt u een mail sturen naar directie.stbavo@scoba.nl

We vragen u wel om eerst na te gaan of uw beroep op de lijst van cruciale beroepen staat en uw beroep in de mail te noteren. Er komen ook verzoeken binnen van mensen die schrijven dat “het beroep niet cruciaal is maar dat het echt niet anders kan". Deze moeten we helaas afwijzen en dat is echt heel vervelend. Voor alle partijen want het voelt voor ons niet fijn om afwijzingen te doen terwijl we weten dat ouders/verzorgers met de handen in het haar zitten. Om u zoekwerk te besparen plaatsen we in een apart blokje de lijst van de website van het ministerie.

Het is al eerder aangegeven; de noodopvang staat onder grote druk. Het aantal kinderen loopt in school loopt op, het aantal leerkrachten wat daarvoor naar school moet komen, loopt ook op en dat is niet de bedoeling. Een leerkracht die met 15 kinderen in de klas zit, kan onmogelijk ook online les geven. Een leerkracht die online les geeft, kan onmogelijk noodopvang verzorgen voor 15 kinderen. De noodopvang is dus echt voor mensen die een beroep uit onderstaande lijst  hebben en dan nog alleen als alle andere opties ook onderzocht zijn.

Lijst met cruciale beroepen
 • Personeel werkzaam in vitale processen. (opslag nucleaire stoffen, piloten, drinkwatervoorziening etc)
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten, ambassades en internationale organisaties (IO's), justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.
Serious Request

Onderstaand bericht kregen we van 3FM Serious Request. We delen het graag met u.

BEDANKT VOOR JE DONATIE. EINDSTAND VAN 3FM SERIOUS REQUEST: THE LIFELINE IS €1.601.923,-

3FM Serious Request: The Lifeline 2020 heeft € 1.601.923,- opgehaald voor het Rode Kruis dat tijdens de coronacrisis medische hulpverleners ontlast en verspreiding van corona tegengaat. Dit had nooit gekund zonder jouw bijdrage. Namens het Rode Kruis en 3FM: mega bedankt!
Overal staan hulpverleners, lokale klinieken en ziekenhuizen onder hoogspanning als gevolg van de coronapandemie. Zij zijn overbelast, vaak met desastreuze gevolgen. De opbrengst van 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 gaat naar het Rode Kruis, dat zich in Nederland en in het buitenland inzet om die druk op hulpverleners te verlichten met mensen en middelen. Ook helpt het Rode Kruis de verspreiding van corona tegen te gaan.

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl