Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 29-01-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Protocol
Algemeen

Deze week is de nieuwsbrief wat korter dan u gewend bent.
De reden is eenvoudig: er is weinig nieuws te melden. Komende dinsdag volgt er een besluit over de basisscholen voor de periode na 8 februari. Die wachten we nu af. Op woensdag is er dan een overleg op bestuursniveau en vervolgens met alle schoolbesturen in Zeeuws Vlaanderen. De verwachting is dan ook dat er woensdag of donderdagochtend een nieuwsbrief komt met de uitwerking van de besluiten.

We zijn verder bezig met het aanpassen van het rapport (maart) voor de midden- en bovenbouw. Het zal duidelijk zijn dat we nu niet af kunnen komen met een rapport zoals gebruikelijk, want daarvoor is de school inmiddels te lang gesloten.

 

Protocol

Er is weer een nieuw protocol opgesteld aan de hand van de landelijke richtlijn rondom de corona-maatregelen. Deze komt vandaag nog in de mailbox van de MR-leden. De school neemt de landelijke richtlijn helemaal over met een paar kleine aanpassingen die toegespitst zijn op de lokale situatie. Daarbij moet u dan denken aan “leerlingvervoer” en wat praktische puntjes die op elke school verschillend zullen zijn. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl