Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 05-02-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen en welzijn van kinderen
- Alle kinderen weer op school
- Lestijden en overblijven
- Toegang tot het gebouw
- Looproutes
- Speciaal voor de kleuters
- Vieringen en activiteiten
- Zieke kinderen
- Extra schoonmaak
- Testen en dergelijke
- Tot slot
Algemeen en welzijn van kinderen

Beste ouders/verzorgers
Bij deze willen wij u zo goed mogelijk informeren over het heropenen van de Bavoschool. Het is duidelijk dat scholen opengaan met aanvullende maatregelen.
We willen u daarom vragen deze brief zorgvuldig door te lezen. Voor de regels die we opgesteld hebben, hebben we de landelijke kaders gebruikt en op locatieniveau met het team gekeken wat dat betekent voor u en de kinderen.
Daarbij hebben we de MR gevraagd mee te kijken, advies te geven en ze geïnformeerd over onze aanpak.
In deze nieuwsbrief proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat het opnieuw opstarten van de school betekent in de praktijk.
Het liefst zouden we willen doen wat we altijd al deden voordat de scholen sloten. Dit is helaas nog niet mogelijk. Wel gaan we onze uiterste best doen om, naast waarborgen van de veiligheid van uw kind(eren), goed onderwijs te verzorgen. Kernwoorden hierbij zijn: Veilig, verantwoord en uitvoerbaar.

Voor de leesbaarheid en het makkelijk terug kunnen zoeken, werken we met de gebruikelijke indeling van onze nieuwsbrief; elk blokje gaat over een bepaald onderdeel.

 

 

Alle kinderen weer op school

In het algemeen geldt dat de school aan alle kinderen fysiek onderwijs verzorgt en dat er geen cohorten komen. Vanuit de overheid is aangegeven dat leerlingen verplicht zijn om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Als ouders/verzorgers hiervan af willen wijken, dienen zij het gesprek aan te gaan met school. Het eerste contact hierover kunt u in dit geval via mail leggen: directie.stbavo@scoba.nl 
GGD adviseert over schoolsluiting als het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft. We schakelen dan weer over op afstandsonderwijs, maar hopen dat dit niet nodig zal zijn.

 

Lestijden en overblijven

De schooltijden blijven voorlopig zoals ze waren.
Groep 1 tot met 4:
Maandag/dinsdag/donderdag: 8:45 uur – 14:45 uur
Woensdag: 8:30 uur – 12:15 uur
Vrijdag: 8:45 uur – 12:00 uur

Groep 5 tot en met 8:
Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:45 uur – 14:45 uur
Woensdag 8:30 uur – 12:15 uur

Hiermee wijken we af van de voorschriften, we willen voorkomen dat ouders/verzorgers op verschillende tijden kinderen naar school moeten brengen. We ondervangen dit door de volgende maatregelen: 

  • Het brengen van kinderen blijft zoals het was
  • Om 14:45 uur zorgen wij dat groepen gescheiden naar buiten gaan. 
  • We vragen ouders/verzorgers bij het brengen/halen de 1,5 meterregel strikt na te leven. Er is een dringend advies van het ministerie hierbij een mondneusmasker of face-shield te dragen. Beperk de wachttijd zoveel mogelijk door niet te vroeg te komen en niet te blijven hangen.

Alle kinderen eten en drinken in hun eigen groep voorlopig bij de eigen leerkracht.
Het kan zijn dat de pauzetijden voor de kinderen nog zullen verschuiven om contactmomenten tussen leerlingen van verschillende groepen zoveel mogelijk te beperken.

Kinderen nemen op hun eerste schooldag alle schoolspullen mee terug naar school. Ze nemen iedere lesdag een gezonde pauzehap mee (let op: er is geen schoolfruit in de week voor de voorjaarsvakantie) en drinken voor de ochtendpauze. Ook nemen zij een gezonde lunch mee en drinken voor tussen de middag. Er zijn de week voor de voorjaarsvakantie geen gymlessen dus gymkleding blijft thuis. Na de voorjaarsvakantie kunt u lezen wanneer de gymlessen weer starten. Er mag verder niets meegenomen worden van thuis (helaas vallen hier ook de waveboarden en stepjes onder).  Dit omdat we weer alles schoon moeten maken wat de school in komt. U snapt dat dit nu onmogelijk is om ook nog “even” erbij te doen.

Toegang tot het gebouw

Enkel personeel en kinderen mogen het plein op en de school in. Dus ook ouders mogen niet op het plein of in de school. Uitzondering hierop zijn de brengmomenten voor de kleuters. Zij brengen hun kinderen tot aan de lokaaldeur op het plein. Hierbij gebruiken ouders/verzorgers het hek aan het bruggetje. Probeer zoveel mogelijk verspreid te wachten aan de hekken en breng en haal uw kind(eren) met slechts 1 volwassene. Het dringende advies, zoals dat in het protocol heet, is om daarbij een mondneusmasker te dragen. 
Als u een afspraak wilt maken met een leerkracht dan moet dit per mail of telefonisch. Onze vrijwilligers mogen helaas niet de school in. We gaan de komende week kijken hoe we het overblijven na de voorjaarsvakantie vorm kunnen geven met bijvoorbeeld één vaste overblijfvrijwilliger per klas op meerdere dagen. 

Looproutes

Binnen de school zullen wij looproutes aanhouden zodat we elkaar zo min mogelijk tegenkomen in de gangen. We hebben om deze reden ook verschillende ingangen en uitgangen van en naar ons plein toe.
De kinderen van de groepen 1 en 2 maken gebruik van het hek nabij het bruggetje.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van het hek nabij de Katholieke kerk. Via hetzelfde hek verlaat men het plein ook weer. Het is niet toegestaan om via de deuren van de kinderopvang of de openbare basisschool te komen. Alleen kinderen die voor schooltijd op de BSO zijn, komen via die deur naar school.

Speciaal voor de kleuters

Aan de ouders van onze jongste kinderen willen we vragen om jassen, broeken en schoenen aan te trekken die uw kind zelf aan en uit kan doen.
Met de leerkrachten van de kleutergroepen zijn afspraken gemaakt over het materiaalgebruik.
Voor jonge kleuters die nog moeten komen oefenen of net aan het oefenen waren op school geldt dat we het aan ouders over laten of zij naar school komen. U kunt dit bespreken met de betreffende leerkracht. We begrijpen dat het voor deze jonge kinderen extra spannend kan zijn om aan de deur afscheid te nemen. Helaas mogen we ook voor deze kinderen geen uitzondering maken. De ervaring van de vorige keer leert dat kinderen hier heel flexibel mee omgaan. We hopen dat dat deze keer weer zo zal zijn.
Graag verschoonspullen in een plastic tasje meegeven voor eventuele “ongelukjes”.

Vieringen en activiteiten

Voorlopig vinden vieringen in aangepaste vorm plaats, te beginnen met carnaval volgende week vrijdag (hierover volgt nog informatie)
U wordt tijdig geïnformeerd over activiteiten die later dit schooljaar nog op de planning staan. 
Kinderen die jarig zijn mogen trakteren (meer dan ooit: zeker niet verplicht) maar alleen op voorverpakte en houdbare dingen.  We besteden natuurlijk wel de nodige aandacht aan de verjaardag van elk kind. Trakteren mag uitsluitend in de eigen klas. Dus mocht u een broer of zus ook een traktatie willen geven kunt u dit thuis al voor vertrek regelen. 


 

Zieke kinderen

Mocht u twijfels of zorgen hebben over het naar school laten gaan van uw kind dan vragen we u om dit te delen met de schoolleiding.
Mocht uw kind klachten hebben dan moet hij/zij thuisblijven. Uw kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is. Het gaat om deze klachten:
o Verkoudheid
o Koorts
o Niezen
o Keelpijn
o Moeilijk ademen
o Hoesten
Uw kind blijft ook thuis als een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Mocht u een vermoeden hebben van het coronavirus dan heeft u de plicht dit te melden aan de schoolleiding.
Mocht er een kind ziek worden in de groep dan zal de leerkracht direct contact met u opnemen met de vraag om uw kind zo snel mogelijk op te komen halen.
We gaan ervan uit dat we elkaar goed op de hoogte houden van de gezondheid van uw kind.

Bij twijfel, hou het kind thuis! Dit met het oog op de gevolgen die een besmetting kan hebben op de hele groep of zelfs de hele school.

Extra schoonmaak

We hebben de intentie om zo goed mogelijk te werken aan de hygiëne op school maar kunnen daarbij geen 100% veilige situaties garanderen. De schoonmaak is uitgebreid en daarnaast gelden er afspraken over handen wassen, omgang met elkaar in het lokaal, looproutes door ons kindcentrum en gespreid buiten spelen. Alle toiletten en contactpunten zullen meerdere malen per dag worden schoongemaakt. De leerkracht legt de afspraken over de maatregelen op de eerste lesdag aan de kinderen uit.

Testen en dergelijke

 

Er zijn mensen die denken dat scholen kinderen testen, dit is niet het geval. De sneltesten waar sprake van is, zijn nog niet beschikbaar en naar wij begrepen hebben, worden deze afgenomen in de teststraten. Uiteraard onder begeleiding van en met toestemming van ouders/verzorgers. Wellicht ten overvloede willen we ook melden dat wij geen kinderen inenten!

Alle personeelsleden en kinderen die zich veiliger voelen door het dragen van een mondneusmasker of face-shield hebben de vrijheid dit te doen. Vanuit het ministerie is er een dringend advies voor de kinderen van groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen, een mondneusmaker of een face-shield te dragen.

Wanneer er een besmetting op school plaatsvindt, volgt de school strikt het protocol en de instructies van de GGD. Dit betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Dit voor de duur van 5 dagen. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk én op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in de GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. Voor de thuisquarantaine kan er geen uitzondering gemaakt voor ouders in cruciale beroepen. Ook voorziet school geen noodopvang, want de leerkracht zit op dat moment ook in thuisquarantaine.

 

 

 

Tot slot

Binnen de school houden we de groepen dus gescheiden, zoals het protocol voorschrijft. Dat wil ook zeggen dat studenten en assistenten toegewezen worden aan één groep. Dit heeft hier en daar gevolgen voor de individuele begeleiding van leerlingen. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat hele klassen naar huis moeten in geval van positief geteste personen in de klas.
Bij de communicatie over eventuele quarantaine en dergelijke, zullen wij altijd anoniem werken. Wij zullen dus nooit de naam van iemand met een positieve test delen met anderen. Nog los van de AVG-wetgeving vinden wij het zelf ook niet gepast om dit te doen.

Al deze afspraken gelden tot nader order. Als er nieuwe maatregelen worden afgekondigd door de regering zullen we kijken wat nodig is om weer aanpassingen te doen aan deze lijst. Ook kan het zijn dat we tussendoor kleine aanpassingen moeten doen.
We zijn ons bewust van de grootte van deze lijst met afspraken. Het is echter zo dat we de veiligheid van uw kind en onze medewerkers alleen met behulp van uw medewerking zo goed mogelijk kunnen waarborgen. We rekenen erop dat u daarom alles goed heeft doorgelezen. Uiteraard mag u altijd vragen stellen bij voorkeur per mail: directie.stbavo@scoba.nl
Met vriendelijke groet,
mede namens ons team,

Marc Van Vlierberghe
directeur

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl