Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 06-02-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Aangepast beleid
- Testen en vaccineren
Algemeen

We proberen altijd zoveel mogelijk informatie in één keer goed door te geven aan ouders/verzorgers van onze school. U zit niet te wachten op een stortvloed aan nieuwsbrieven. Gisteravond veranderde het inmiddels beroemde “snottebellenbeleid” en omdat dit aanstaande maandag al gelijk effect zou kunnen hebben, stuur ik toch maar weer een nieuwsbrief in het weekend.
Voor de volledigheid geven we de hele tekst van het ministerie weer en niet alleen de wijziging. In het kort komt het er op neer dat verkouden kinderen ook thuis moeten blijven. Omdat er in sommige berichten in de pers ook een link met “testen op school” staat, kom ik daar in een extra blokje ook nog even op terug.
Ik wens u verder nog een fijn weekend. E n wees gerust: er komt geen ijsvrij; kinderen mogen heel de week naar school komende week.

Marc Van Vlierberghe
Directeur

 

 

Aangepast beleid

Gisteravond wijzigde het beleid rondom de thuisblijfregels voor kinderen op de basisschool.
Aangezien we op Zeeuws niveau al overleg hadden gevoerd en daar al de strengste regels binnen de wetgeving afgesproken hadden, zijn de veranderingen voor onze school niet heel groot.
De minister heeft het advies van het OMT overgenomen en inmiddels is via de pers al heel wat bekend geworden. Toch hecht ik er aan om ook via de nieuwsbrief van school hierover informatie aan onze ouders/verzorgers te geven.

Concreet betekent het aangescherpte beleid dat verkouden kinderen niet meer naar school mogen komen. Wanneer zij verkouden zijn, moeten zij thuisblijven totdat ze een negatieve testuitslag hebben of geen klachten meer hebben. In dat laatste geval moet het kind 24 uur klachtenvrij zijn.

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--%20Besmettelijkheid.


Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:

  • als ze af en toe hoesten,
  • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
  • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
  • het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  • het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
  • het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

 

Testen en vaccineren

In sommige berichtgeving is er sprake van “sneltesten op school".
Waar deze berichten precies vandaan komen, is mij onbekend. 
Over vaccineren kan ik alvast heel erg kort en duidelijk zijn: dat kan nooit op een school gebeuren. Dat valt echt in de categorie “broodje aap-verhalen" wat mij betreft. Wel of niet vaccineren is een zaak van ouders/verzorgers. Als de kinderen onder de 12 jaar ooit een inenting zouden moeten krijgen, dan zal dat via de route gaan die ook voor andere vaccinaties in gebruik zijn; via een oproep van de GGD waar wel of geen gebruik van gemaakt kan worden.

Het verhaal van de sneltesten lijkt voort te komen uit een proef op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs waar bepaalde leerlingen een sneltest kunnen ondergaan. Dit is op die locaties aan allerlei voorwaarden en regels gebonden.
In elk overleg waar ik de afgelopen week bij betrokken ben geweest, van schoolniveau tot Zeeuws niveau met alle bestuurders van de Zeeuwse schoolbesturen en de GGD, is dit niet aan bod geweest. Voor medische handelingen, en daar valt wat mij betreft “testen” ook onder, zijn er strenge protocollen en regels. Leerkrachten mogen niet veel verder gaan dan een pleister plakken en uiteraard EHBO verlenen.
Sneltesten voor leerkrachten, om ze het uitvallen van leerkrachten vanwege quarantaine te beperken, zijn een ander verhaal. Maar ook dat zal altijd met inspraak van de MR gebeuren. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl