Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 12-02-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Directietaken
- Maatregelen
- Schoolfruit
- Overblijven
Algemeen

De eerste week na de schoolopening is al weer achter de rug. Voor de kinderen was het fijn om elkaar weer in de klas te ontmoeten. Samen te werken en samen te spelen. Bijna iedereen was aanwezig. Een enkeling mocht nog niet naar school wegens besmettingen in het gezin of vanwege de gezondheidstoestand van gezinsleden. Zij werden wel gemist uiteraard. We hopen dat ze snel ook weer bij ons op school mogen zijn. Voor de leerkrachten was het ook even spannend, naast vooral heel erg leuk om alle kinderen weer samen te hebben. Dat lesgeven via het scherm, is toch niet ons echte werk. Fijn dat het kan, maar liever niet. Met je eigen groep buitenspelen zonder andere klassen is zo erg nog niet. Zeker niet toen er de maandag sneeuw lag. Helaas ook wat valpartijen, dat is dan weer een groot nadeel van ijs en sneeuw.
De vragen over het protocol zijn gelukkig ook op één hand te tellen. Ook op school vinden we sommige regels niet altijd helemaal “je van het” zoals we dat dan zeggen. Maar alles beter dan de school te moeten sluiten.

Nu breekt er een week vakantie aan. Het zou natuurlijk fijn zijn als de ijslaag dan dik genoeg is om de schaatsen. Want lekker buiten bezig zijn, sporten in de buitenlucht, is toch goed voor de weerstand. En daarbij is het ook nog gezellig. En over een weekje hopen we iedereen gezond weer terug op school te zien.

Marc Van Vlierberghe
Directeur

 

 

Directietaken

De algemeen directeur van ons huidige bestuur gaat binnenkort minder werken. Aan het eind van het schooljaar gaat hij met pensioen, gelijk met de ingangsdatum van de voorgenomen fusie. Omdat het werk niet minder zal worden, is besloten dat meester Marc één dag per week extra werkzaamheden op bovenschools niveau gaat doen vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie.
Juffrouw Marloes is al één dag in de week de plaatsvervanger op de Sint Bavoschool. Zij neemt de komende tijd extra taken op zich op schoolniveau. Daardoor is zij straks 1 dag extra lesvrij aanwezig op school. Want ook op onze school worden de werkzaamheden niet vanzelf minder.

De medezeggenschapsraad is op de hoogte gebracht van deze tijdelijke wijziging. Voor Juf Marloes is het een mooie gelegenheid om haar cursus die ze in december met goed gevolg af kon ronden, in praktijk te brengen.

Maatregelen

We kunnen het niet genoeg benadrukken dat wij de protocollen van de overheid en het RIVM volgen.
Daarbij passen wij geen verzwaringen of zo toe. Dus daar waar er sprake is van “advies” of “het is aanbevolen”, hanteren wij dat ook zo. Een mooi voorbeeld daarvan is het dragen van mondkapjes voor groep 7 en 8: op de gang is dat aanbevolen. Wij gaan kinderen dat dus niet verplichten. Wie zich er prettig bij voelt, mag een mondkapje dragen. Wie zich daar niet fijn bij voelt, mag zonder mondkapje door de gang lopen. Mochten er versoepelingen of aanscherpingen komen, dan volgen we deze.

Wellicht tot vervelens aan toe, blijven wij herhalen dat kinderen geen vaccinatie krijgen op school. Dergelijke medische handelingen mogen leerkrachten niet uitvoeren. Ook nemen wij geen testen af. Wij zien ook in de pers dat er proeven uitgevoerd worden met adem- en speekseltesten, als alternatief voor de beroemde stokjes in neus en keel. Dat zouden mooie ontwikkelingen zijn. Ook voor volwassenen.
Maar zelfs als deze testen “gangbaar en beschikbaar” zouden worden, zal er altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad zijn en ligt de primaire bevoegdheid voor het afnemen van een test bij ouders/verzorgers. 

Schoolfruit

De afgelopen 7 weken hebben we geen schoolfruit uit kunnen delen. Deze “achterstand” halen we de komende 14 weken in door elke week 3 keer schoolfruit te verzorgen in plaats van 2 keer. De kinderen die deelnemen aan dit project krijgen dus op woensdag, donderdag en vrijdag fruit aangeboden in het speelkwartier.
We kiezen voorlopig voor fruit wat onbewerkt naar de kinderen kan. Dus geen stukjes ananas en meloen die we zelf snijden.
Voor de komende tijd staat het volgende fruit op de lijst:

24-25-26 februari:          mandarijn, banaan, appel
3-4-5 maart:                    kiwi, mini-komkommer, banaan
10-11-12 maart:              appel, snoeptomaatjes, kiwi
17-18-19 maart:              banaan, mini-komkommer, appel
24-25-26 maart:              kiwi, appel, banaan
31 maart en 1 april:       snoeptomaatjes en appel

Vrijdag 2 april zijn we vrij, het is dan Goede Vrijdag.

Overblijven

Na de voorjaarsvakantie willen we per klas één vrijwilliger toevoegen aan de bubbel om het overblijven tussen de middag te helpen organiseren. Voor de kerstvakantie deden de vrijwilligers 2 klassen per uur, maar dat mag niet meer. Daarom zoeken we voor een aantal klassen nog iemand die tijdelijk deze taak op zich wil nemen. Het gaat om een half uur per dag. De vrijwilligersvergoeding betalen we uiteraard ook gewoon uit. De “vaste overblijfouders” hebben we na een inventarisatie al ingezet.
We zoeken nog iemand voor:
Groep 3A:dinsdag en donderdag van 12:00 uur tot 12:30 uur
Groep 8: vrijdag van 12:15 uur tot 12:45 uur

Zodra de regels weer soepeler zijn, vallen we weer terug op ons oude schema.

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl