Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 26-02-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Schoolfruit
- Pasen
Algemeen

Het is ook wel eens fijn om een min of meer normale weekbrief te maken voor u. Geen wijzigingen, geen rare bijzonderheden. Voorlopig blijft alles zoals het is op de basisschool. De gymlessen in de gymzaal gaan voorlopig niet door. We moeten daar dusdanig veel schoonmaakwerk doen na elke les, dat dit niet opweegt tegen de voordelen van een les in de zaal. We kiezen er voor om dan meer beweegmomenten buiten te doen die we ook nog over de week kunnen verspreiden.
Een aantal kinderen is deze week getest en gelukkig allemaal negatief bevonden. De hooikoortsverschijnselen waren een bijkomend probleem deze week. Wie daar vanuit het verleden ook al last van had, zal het herkennen. Meestal is een overleg met de huisarts dan voldoende en kunt u daar een advies krijgen. Kinderen die voorheen geen klachten over hooikoorts hadden, kunnen zeker ook bij de huisarts terecht; de huisarts weet de juiste route in dergelijke situaties.
Ik wens u een prettig en gezond weekend.

Marc Van Vlierberghe
Directeur

 

 

Schoolfruit

De afgelopen 7 weken hebben we geen schoolfruit uit kunnen delen. Deze “achterstand” halen we de komende 14 weken in door elke week 3 keer schoolfruit te verzorgen in plaats van 2 keer. De kinderen die deelnemen aan dit project krijgen dus op woensdag, donderdag en vrijdag fruit aangeboden in het speelkwartier.
We kiezen voorlopig voor fruit wat onbewerkt naar de kinderen kan. Dus geen stukjes ananas en meloen die we zelf snijden.
Voor de komende tijd staat het volgende fruit op de lijst:

3-4-5 maart:                    kiwi, mini-komkommer, banaan
10-11-12 maart:              appel, snoeptomaatjes, kiwi
17-18-19 maart:              banaan, mini-komkommer, appel
24-25-26 maart:              kiwi, appel, banaan
31 maart en 1 april:       snoeptomaatjes en appel

Vrijdag 2 april zijn we vrij, het is dan Goede Vrijdag.

Pasen

Hoewel Pasen nog ver weg lijkt, zijn we toch voorzichtig gestart met de voorbereidingen voor dat feest. Daarbij gaan we maar uit van de huidige maatregelen, iets meer toestaan is altijd makkelijker dan iets moeten schrappen.
Voor de naderende koningsspelen zal hetzelfde gelden, al zijn deze nog verder weg. Vanuit de landelijke organisatie is wel al aangegeven dat er geen ontbijt komt waarbij hele scholen of zelfs verschillende scholen door elkaar aan de maaltijd gaan. Binnen de regels voor scholen zal er vast een mooi, sportief programma te maken zijn en dan zijn we ook al weer anderhalve maand verder. We hopen dat er dan toch ook weer iets meer kan en mag. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl