Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 05-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Schoolfruit
- Week van de Lentekriebels
- Schoolvoetbal
Algemeen

Afgelopen week hadden we opvallend veel verkouden kinderen in de laagste groepen van de school. Veel kinderen daarvan zijn getest en tot nu toe allemaal met een negatieve uitslag. Het is goed om te zien dat heel veel ouders/verzorgers er op een verantwoorde manier mee omgaan. Even overleggen met school, de huisarts even bellen (zeker als er sprake is van een vermoeden van hooikoorts) en dus ook testen. Broers en zussen die ook uit voorzorg een dag thuis bleven tot de uitslag binnen was. Helemaal super! Niemand wil anderen besmetten en daar achteraf pas achter komen.
Mocht het voorkomen dat er besmetting in de school is, werken we dus met de bubbels die bestaan uit de huidige klassen. Daar is onze organisatie helemaal op ingericht. Zo voorkomen we dat er meerdere klassen naar huis zouden moeten in het geval van een positieve test bij een leerling of medewerker van school. In dat geval zal er contact tussen school en GGD zijn over de te volgen strategie. In het kader van een bron en contact onderzoek kan er dan uitwisseling plaatsvinden over uitsluitend de betreffende klas. Het zal duidelijk zijn dat kinderen in een klas langer dan 15 minuten bij elkaar in de buurt zitten en dus waarschijnlijk door de GGD benaderd worden. Wij zullen dit op school in eerste instantie zelf op ons nemen; dus geen uitwisseling van bijvoorbeeld namen en mailadressen. Wij kunnen mails eenvoudig per groep verzenden. Het kan uiteraard voorkomen dat er vervolgens individueel contact moet zijn tussen GGD en ouders/verzorgers van een leerling. Dan zullen wij als school als een “tussenpersoon” fungeren om dat contact tot stand te brengen en ons daar verder niet mee bemoeien, tenzij dat nodig of gewenst is.

Marc Van Vlierberghe
Directeur

 

 

Schoolfruit

Voor de komende tijd staat het volgende fruit op de lijst:
10-11-12 maart:              appel, snoeptomaatjes, kiwi
17-18-19 maart:              banaan, mini-komkommer, appel
24-25-26 maart:              kiwi, appel, banaan
31 maart en 1 april:       snoeptomaatjes en appel

Vrijdag 2 april zijn we vrij, het is dan Goede Vrijdag.

Week van de Lentekriebels

 

Van 15 t/m 19 maart doet onze school mee aan “De Week van de Lentekriebels”.

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Natuurlijk zijn de lessen afgestemd op de betreffende doelgroep. Bij de kleutergroepen worden vanzelfsprekend heel andere lessen gegeven dan in groep 8. 
Het thema van 2021 is seksuele en genderdiversiteit. Met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit kan het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen zijn. 
Onze deelname aan deze projectweek draagt ook bij aan het verkrijgen van het vignet “Gezonde school” waarvoor wij als school graag in aanmerking willen komen.

Schoolvoetbal

Van de voetbalvereniging hebben we bericht gekregen dat zij dit schooljaar geen toernooi zullen organiseren. Buiten sporten is wel toegestaan, maar er zou bijvoorbeeld geen publiek aanwezig mogen zijn en per team ook maar zeer beperkt begeleiders. Daarnaast is het de vraag of het verstandig is om alle scholen van de regio te “mengen” op een sportveld waarbij de kantine ook nog eens gesloten is. Wij hebben alle begrip voor dit besluit. Het zou tevens het laatste keer zijn dat dhr. D. Barra dit evenement zou organiseren. We willen hem ook langs deze weg bedanken voor zijn jarenlange inzet. Het was uiteraard leuker geweest om dat in april op het voetbalveld uit te spreken, maar het is niet anders. Danny: bedankt!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl