Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 12-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Schoolfruit
- Kwaliteitsbeleid
- Om te onthouden
- Besturenfusie
Algemeen

Deze week is het al weer één jaar geleden dat Corona zorgde voor een lockdown en de sluiting van de basisscholen. Op vrijdag hing er al wat in de lucht en terwijl ik druk bezig was met allerlei vergaderingen, nieuwsbrieven en voorzorgsmaatregelen, werden supermarkten leeggehaald. Toen ik om 19:00 uur eindelijk naar huis kon en de supermarkt bezocht, was er nog een gigantische meloen te vinden op de fruitafdeling, de duurste soort rijst was ook nog voorradig. En om een of andere rare reden was al het wc-papier op, maar waren er genoeg papieren zakdoekjes te koop. Voor wie in oplossingen denkt, was er dus geen probleem; je kunt je neus snuiten in een stukje wc-papier dus andersom zal het ook wel lukken.
De zaterdag erop kwam het bericht binnen dat er een ouder van onze school helaas besmet was. En terwijl Sluis onder de voet werd gelopen, was het op school flink aanpoten. Achteraf voor niets, want op zondag was de beroemde persconferentie waarbij aangegeven werd dat we in lockdown gingen. En wel direct. Samen met juf Marloes zat ik al een paar uur op school die zondag en er zou een vergadering volgen met alle directeuren van ons bestuur. We vonden toen dat we nog wel samen konden komen in een grote ruimte; online-vergaderen kenden we niet. Tussendoor wilden we toch even wat eten; helaas. Alles ging per direct dicht, dus zelf een frietje afhalen zat er niet meer in.

We zijn inmiddels heel wat wijzer. Gelukkig is de eerste ouder die corona had aan de beterende hand. Online vergaderen? We zien er zelfs voordelen in! En het woord quarantaine uitleggen? Totaal overbodig. Kinderen weten precies wat dat is. Zelfs de “R-factor” is inmiddels algemene kennis.

We zijn het beu maar tegelijk blij dat de kinderen weer op school zijn. Het is fijn om te zien dat verreweg de meeste ouders/verzorgers verkouden kinderen thuis houden om anderen niet te besmetten. We horen verhalen uit andere delen van Zeeland waar soms de helft van de klassen thuis zit vanwege een besmette juf, meester of klasgenoot. Het is niet te garanderen dat dit op onze school nooit voor zal komen. Maar samen lukt het ons tot nu toe goed en daar ben ik iedereen dankbaar voor. Het is soms even balanceren op het randje, elkaar aanspreken want het is soms zo gebeurd; net over dat randje zonder dat je het weet.
Voor de kinderen is het op school bijna gewoon zoals vroeger. Ze zijn flexibel en sommige wijzigingen hebben een positieve uitwerking. Dus laat ons nog maar even volhouden. 

Marc Van Vlierberghe
Directeur

 

 

Schoolfruit

Voor de komende tijd staat het volgende fruit op de lijst:
17-18-19 maart:              banaan, mini-komkommer, appel
24-25-26 maart:              kiwi, appel, banaan
31 maart en 1 april:       snoeptomaatjes en appel

Vrijdag 2 april zijn we vrij, het is dan Goede Vrijdag.

Kwaliteitsbeleid

Elke school heeft een kwaliteitsbeleid. Daarin staat onder andere hoe de school de kwaliteit van de lessen in de gaten wil houden.
Voorheen deden we dat door gesprekken tussen leerkracht en directeur of intern begeleider naar aanleiding van een bezoek aan de klas. Dat gebeurde per schooljaar meerdere keren. Omdat dit nu niet wenselijk is, die bezoeken aan de klas, is er een filmcamera aangeschaft. De leerkracht kan zichzelf zo filmen tijdens een les. Hij of zij bespreekt deze beelden dan met de directeur van de school. Dit kan eenvoudig op een digibord en daarbij kan de anderhalve meter met gemak in stand gehouden worden.  We melden dit op de nieuwsbrief omdat we duidelijk willen maken waarom er soms een camera in de klas zou kunnen komen. Beelden mogen alleen op school gebruikt worden in het gesprek tussen de leerkrachten onderling en het management (directeur, diens plaatsvervanger en IB-er). Na het gesprek worden de beelden direct door de leerkracht verwijderd. Natuurlijk kan het gebeuren dat kinderen in beeld komen; leerkrachten werken nu eenmaal met kinderen. Maar de beelden zullen op geen enkele andere manier gebruikt worden of vertoond aan anderen. Deze regeling zal opgenomen worden in het kwaliteitshandboek van de school.

Om te onthouden

Er is dit schooljaar geen schoolvoetbal en ook de mini-roparun gaat niet door.

De week van de Lentekriebels is dit jaar van 15 t/m 19 maart. Onze school doet daar ook aan mee.

De schoolfotograaf komt op 10 mei weer langs. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er alleen individuele foto's gemaakt worden en klassenfoto's. De familiefoto zal waarschijnlijk niet gemaakt worden, tenzij de regels verruimd worden voor de meivakantie.

Besturenfusie

Zoals u weet zijn 4 van de 5 schoolbesturen in Zeeuws Vlaanderen, na gedegen onderzoek, in een fusietraject gestapt.
Voor de individuele scholen zal dit niet heel veel verschil maken; elke school blijft bestaan met eigenheid van die school. In gemeente Sluis gaat het om de scholen in Aardenburg, Eede, Groede, Schoondijke, IJzendijke (Molenbolwerk) en dus onze eigen Bavoschool.
Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn ouders/verzorgers van de scholen betrokken bij dit proces. Omdat het hier om een klein groepje ouders/verzorgers gaat, is er ook een facebookpagina opgericht: 
Besturenfusie PO Zeeuws-Vlaanderen | Facebook.
Daar kunt u elke  maand bijvoorbeeld een nieuwsbrief lezen over de fusie, maar ook filmpjes over leerkrachten en scholen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl