Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 26-03-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Schoolfruit
- Pasen
- Om te onthouden
Algemeen

De afgelopen week zijn we gelukkig vrij gebleven van “klassen naar huis moeten sturen". Dit ook weer door de inzet van leerkrachten die een stapje extra gezet hebben.
In de regio zien we scholen waar het moeilijker is, en over de grens gaan de scholen weer helemaal dicht. We hopen dat dit ons niet weer gaat overkomen.
Volgende week een korte week en daarna een lang weekend. 
Inmiddels krijgen we de eerste berichten binnen over de extra gelden die scholen, opvang en gemeente krijgen om Nationaal Onderwijs Plan vorm te geven. (zeg maar: de 8,5 miljard). Zodra de spelregels bekend zijn, gaan we hier mee aan de slag, zodat we het geld goed in kunnen zetten voor onze school. De medezeggenschapsraad krijgt hierin uiteraard ook een rol.

Schoolfruit

Voor de komende tijd staat het volgende fruit op de lijst:
31 maart en 1 april:   snoeptomaatjes en appel
Vrijdag 2 april zijn we vrij, het is dan Goede Vrijdag.
7, 8 en 9 april:            druiven, mandarijn en banaan
14, 15 en 16 april:      appel, snoeptomaatjes en peer
21, 22 en 23 april:      snoepkomkommer, banaan en kiwi

Hierna hebben we 2 weken meivakantie.

 

Pasen

Op donderdag 1 april vieren we het Paasfeest op school. Vanzelfsprekend wordt in iedere groep aandacht besteed aan het Paasverhaal. De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen en ook voor drinken wordt gezorgd. De kinderen nemen zelf hun lunch mee. Bij het naar huis gaan krijgen ze een lekkere traktatie. Het 10-uurtje, drinken en de traktatie worden verzorgd door de activiteitencommissie. Normaal gesproken worden de leerkrachten op deze dag bijgestaan door de ouders van de activiteitencommissie, maar door alle maatregelen is dit niet mogelijk. Vanaf deze plaats willen we ze hartelijk danken voor hun moeite en input bij de voorbereiding!

 

Om te onthouden

Proefwerken
Groep 6: maandag 29 maart toets aardrijkskunde thema 4 ‘streken en klimaten’

Er is dit schooljaar geen schoolvoetbal en ook de mini-roparun gaat niet door.

De eindtoets voor groep 8, de IEP-toets, is gepland op dinsdag 20 en woensdag 21 april.

De schoolfotograaf komt op 10 mei weer langs. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er alleen individuele foto's gemaakt worden en klassenfoto's. De familiefoto zal waarschijnlijk niet gemaakt worden, tenzij de regels verruimd worden voor de meivakantie.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl