Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 02-09-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Quarantaine
- Groep 3
- Schoolfruit
- Overblijven
- Nieuwe leerlingen
- Bereikbaarheid
- Zwemmen
- Schoolreis
Algemeen

De vakantie zit er weer bijna op en de eerste schooldag staat voor de deur.
Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar komt al in de vakantie bij u binnen omdat er een aantal zaken zijn die op de eerste schooldag al direct van belang zijn.
Volgende week komt de nieuwsbrief zowel op papier al digitaal bij u binnen. Dit om te controleren of iedereen de brief in het nieuwe schooljaar correct ontvangt.
De eerste schooldag krijgt elke gezinsoudste een papieren versie van de activiteitenkalender mee. Soms wil men een tweede exemplaar (voor een oppas of in geval van scheiding). Deze kunt u voor 1 euro bijbestellen. We gaan deze kalender de komende dagen ook op onze schoolsite plaatsen, dus daar is een gratis versie uit te printen.
We hopen dat iedereen uitgerust is in de vakantie en dat we een mooi, leerzaam schooljaar hebben, waarin we voor de verandering maar eens niet de deuren moeten sluiten vanwege corona.

Quarantaine

Aan het eind van de vakantie heeft een van onze leerkrachten een corona-besmetting opgelopen. Daardoor moet zij het schooljaar in quarantaine starten. Dat we er dus nog niet vanaf zijn, is gelijk wel duidelijk. De juf mag haar vakantieadres niet verlaten en kan dus de start van het schooljaar niet meemaken. Heel vervelend voor haarzelf en de kinderen van groep 5.
Juf Monique, die aan het eind van vorig schooljaar stopte met lesgeven, is bereid gevonden om de eerste week in te vallen.
We hopen dat de eigen juf snel gezond is en weer les kan geven.

Groep 3

De kinderen die naar groep 3 gaan, krijgen voor het eerst op de eerste verdieping les. Dat is natuurlijk erg spannend want die trap mochten ze vorig jaar niet op en nu moeten ze dat elke dag doen. Het is nog steeds niet toegestaan om zonder afspraak de school binnen te komen en ook moeten we als volwassenen de anderhalve meter afstand bewaren. Zoals u hierboven al gelezen hebt, is er al één juf bij de start van het schooljaar afwezig vanwege corona-besmetting en dat is wat ons betreft meer dan genoeg.
Toch willen we per leerling van groep 3 op maandag 6 september één ouder/verzorger mee naar boven laten gaan om even te kijken waar het lokaal van hun zoon of dochter is. Om het binnen de afspraken te laten vallen, vragen we u ook andere ouders/verzorgers de gelegenheid te geven om met hun zoon of dochter mee te komen. Dat kunt u doen door niet langer te blijven dan nodig is. Als u ziet dat het erg druk is, wacht dan even als u nog niet aan de beurt bent. Als u ziet dat er een wachtrij is en u bent al bij de klas, neem dan vlot afscheid van uw zoon of dochter zodat een ander ook die gelegenheid krijgt.

De kinderen van groep 3 kunnen een etui of pennenzakje meenemen naar school. Zij krijgen potloden en een gum van school. Deze kunnen ze daar in opbergen zodat deze niet door de lade onder het bureautje gaan zwerven. Meer moeten ze niet meenemen.

Schoolfruit

Ook dit jaar willen we het schoolfruitproject weer opzetten. Samen met de Jumbo in Oostburg hebben we weer een mooi aanbod, zo denken we.
Voor 12,50 euro krijgen de kinderen vanaf 15 september elke woensdag en donderdag in het speelkwartier een gezond tussendoortje. Een appel, kiwi of banaan. Soms ook een beker met stukjes meloen, ananas, snoeptomaatjes of mini-komkommers. En natuurlijk ook wat seizoensgebonden fruit als mandarijn of peer. Gezond en gemakkelijk. Vorig jaar deed bijna de helft van de kinderen mee. Voor nog geen 18 cent per dag, zorgen wij samen met de Jumbo voor een gevarieerd aanbod.
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door 12,50 over te maken naar IBAN: NL34RABO 0101.2429.99 van Sint Bavo inz. Act.
Graag onder vermelding van de naam en groep  (1-2A of  3-4 of 8 bijvoorbeeld) van uw zoon of dochter. 

Overblijven

De schooltijden zijn dit jaar gelijk aan de schooltijden van vorig schooljaar.
Dat wil zeggen dat de kinderen allemaal op school overblijven en daarbij regelen we het toezicht met vrijwilligers die er voor zorgen dat de leerkrachten een half uurtje pauze hebben. Deze vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.
Daarvoor vragen wij u een bijdrage van 28 euro (groep 5 tot en met 8) of 21 euro (groep 1 tot en met 4).
U kunt deze overmaken onder vermelding van de naam en groep van uw zoon of dochter naar IBAN: NL34RABO 0101.2429.99

Op deze manier voorkomen we dat we, als er ineens weer andere regels komen, de schooltijden moeten aanpassen. De schooltijden staan in de schoolgids en zijn uiteraard besproken met de Medezeggenschapsraad.

 

Nieuwe leerlingen

We zijn erg blij dat we het nieuwe schooljaar met een volledige bezetting kunnen starten. Er zijn al scholen in de regio die dit niet voor elkaar hebben gekregen. Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, willen we graag tijdig weten hoeveel kinderen er binnenkort naar school komen. Kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden, kunnen aangemeld worden. Er is op dit moment geen wachtlijst, maar zoals al eerder geschreven: we zijn graag tijdig op de hoogte om eventueel aanvullende maatregelen te treffen. Nieuw personeel vinden in de loop van het schooljaar is geen eenvoudige opgave. Voor informatie voor aanmeldingen of kennismakingsgesprekken kunt u terecht bij meester Marc. Handig om te weten: broertjes en zusjes van huidige leerlingen krijgen voorrang mocht de situatie van een wachtlijst ontstaan.

Bereikbaarheid

De komende tijd gaat onze school op ICT-gebied een verandering doorvoeren. Zo gaan alle mailadressen die nu nog eindigen op @scoba.nl omgezet worden naar een adres eindigend op @elevantio.nl
De algemene mailadressen zijn afgelopen maandag omgezet. We hebben echter het gevoel dat niet alle mails die naar directie.stbavo@scoba.nl gezonden zijn, bij ons aangekomen zijn. U kunt uw mails die u voorheen naar dit mailadres stuurde, voorlopig sturen naar: marcvanvlierberghe@elevantio.nl 
De leerkrachten zijn nog wel bereikbaar via hun huidige mail.
We hopen dat het ongemak snel opgelost is, de ICT-ers zijn druk aan het werk.

Zwemmen

Vanuit de NPO-gelden gaan we met een aantal groepen zwemles verzorgen.
De groepen 3 en 4 gaan op maandag per klas in de middag zwemmen. De eigen leerkracht gaat met klas mee en we zorgen er voor dat er twee vakleerkrachten vanuit de sporthal aanwezig zijn om les te geven. Daarnaast, en daar zijn we ook heel erg blij mee, wil ook zwemleraar Frans Verplanke ons de 29 maandagen dat we het zwembad tot onze beschikking hebben, ook helpen.
De lessen passen precies op één middag, maar dat wil wel zeggen dat voor één groep om kwart voor 3 in het zwembad de lesdag zal eindigen.
Voor het omkleden en afdrogen van de kinderen zoeken we nog ouders/verzorgers die hier bij willen helpen. U kunt bij de juf van de betreffende klas de tijden opvragen en u aanmelden.

Voor de groepen 5 tot en moet 8 komen er ook zwemmomenten die de gymles zullen vervangen. Het zwembad is op donderdagmiddag beschikbaar voor de deze groepen. Ook dan zal er zwemles gegeven worden, het is dus geen vrij zwemmen.
 

Zodra de data bekend zijn waarop de zwemlessen zijn, maken we deze aan de betreffende groepen bekend. De eerste week is er uiteraard nog geen zwemles, die week gebruiken we om weer in het schoolritme te komen.

Schoolreis

Op woensdag 29 september a.s. staat de schoolreis gepland naar Plopsaland.
In eerste instantie was deze op een vrijdag gepland en zouden we naar Bobbejaanland gaan. Helaas werden de bussen deze week gecanceld en konden er op korte termijn geen vervangende bussen geregeld worden voor dezelfde datum.
Dit betekende ook dat we een ander park moesten kiezen in verband met openingsdagen die in deze tijd door de week beperkt zijn. 
Op maandag gaat er een brief mee met de kinderen over de kosten en met de details voor de begeleiding van de schoolreis. 
Voor vragen: mtresonie@scoba.nl


 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl