Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 09-09-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden
- KiVa
- Schoolfruit en overbijven
- Nieuwe leerlingen
- Schoolvoetbal
- Gymles
- Student
Algemeen

Deze nieuwsbrief gaat, bij wijze van uitzondering, ook in een papieren versie mee met de kinderen. Dit om te controleren of iedereen de nieuwsbrief ook daadwerkelijk digitaal ontvangt. Vorige week is de eerste nieuwsbrief verzonden en elk jaar merken we dat er toch ouders/verzorgers zijn die de nieuwsbrief niet ontvangen hebben. Mocht dit bij u ook het geval zijn, kunt u dit aangeven door een mailtje te sturen aan marcvanvlierberghe@elevantio.nl

 

Data om te onthouden

Maandag 20 september: eerste zwemles voor de groepen 3 en 4 (informatiebrief is donderdag meegegeven)
Woensdag 22 september: schoolvoetbal (middag)
Woensdag 29 september: schoolreis groep 3 t/m 8 (brief is woensdag 8 september meegegeven)

KiVa

Afgelopen week hebben we de terugkoppeling gekregen vanuit KiVa. Zij hebben voor de vakantie onderzocht of wij daadwerkelijk het predicaat “KiVa-school” mogen voeren. En gelukkig zijn we geslaagd voor deze test.
Daarmee zijn we er natuurlijk niet klaar mee; een goed klimaat in de klas en op school vraagt voortdurende aandacht en inspanning. En helaas is er nog steeds geen methode die 100% garantie geeft dat pestgedrag stopt. Een tegeltje aan de muur of een certificaat is mooi, maar het moet elke dag opnieuw levend gehouden worden.
Het is natuurlijk wel een bewijs dat we op de juiste weg zijn en dat is fijn om te horen.
Omdat we dit predicaat niet alleen hebben bereikt, maar samen met de kinderen, willen we hier een mooi KiVa-moment van maken.
Op 1 oktober komt de nieuwe bestuurder van ons bestuur kennismaken met onze school. We hopen dan het certificaat ook daadwerkelijk in huis te hebben en willen met alle kinderen van de school een feestelijk momentje organiseren. Een mooiere kennismaking met onze school kan er voor een nieuwe bestuurder niet zijn.

 

Nieuwe leerkrachten zullen binnenkort ook de KiVa-cursus volgen en we zijn voornemens om ook de overblijf-vrijwilligers inhoudelijk kennis te laten maken met KiVa. Als het even kan, willen we ook weer een ouderavond organiseren rondom KiVa. We hebben dit twee jaar geleden ook gedaan bij de start. Inmiddels zijn er heel wat nieuwe ouders/verzorgers die destijds de avond niet bij konden wonen. Ouderbetrokkenheid is voor ons van belang. Samen kom je verder. We zullen u hiervan op de hoogte houden via de nieuwsbrief.
 

Schoolfruit en overbijven

Op de vorige nieuwsbrief stond informatie over het schoolfruitproject en het overblijven.
De bijdrage voor het overblijven is dit jaar opnieuw 21 euro per leerling voor de kinderen in de groepen 1 tot en met 4. Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 is de bijdrage 28 euro. Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage voor 1 oktober over te maken naar
IBAN: NL34RABO 0101.2429.99 van Sint Bavo inz. Act. Graag onder vermelding van de naam en groep  (1-2A of  3-4 of 8 bijvoorbeeld) van uw zoon of dochter. 

Op hetzelfde IBAN-nummer kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor het schoolfruitproject.
Samen met de Jumbo in Oostburg hebben we weer een mooi aanbod, zo denken we.
Voor 12,50 euro krijgen de kinderen vanaf 15 september elke woensdag en donderdag in het speelkwartier een gezond tussendoortje. Een appel, kiwi of banaan. Soms ook een beker met stukjes meloen, ananas, snoeptomaatjes of mini-komkommers. En natuurlijk ook wat seizoensgebonden fruit als mandarijn of peer. Gezond en gemakkelijk. Vorig jaar deed bijna de helft van de kinderen mee. Voor nog geen 18 cent per dag, zorgen wij samen met de Jumbo voor een gevarieerd aanbod.
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door 12,50 euro over te maken op dezelfde wijze als de bijdrage voor het overblijven.

Nieuwe leerlingen

We zijn erg blij dat we het nieuwe schooljaar met een volledige bezetting kunnen starten. Er zijn al scholen in de regio die dit niet voor elkaar hebben gekregen. Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, willen we graag tijdig weten hoeveel kinderen er binnenkort naar school komen. Kinderen die dit schooljaar 4 jaar worden, kunnen aangemeld worden. Er is op dit moment geen wachtlijst, maar zoals al eerder geschreven: we zijn graag tijdig op de hoogte om eventueel aanvullende maatregelen te treffen. Nieuw personeel vinden in de loop van het schooljaar is geen eenvoudige opgave. Voor informatie voor aanmeldingen of kennismakingsgesprekken kunt u terecht bij meester Marc. Handig om te weten: broertjes en zusjes van huidige leerlingen krijgen voorrang mocht de situatie van een wachtlijst ontstaan.

Schoolvoetbal

Op woensdag 22 september is het schoolvoetbal. We zijn nog op zoek naar begeleiders en scheidsrechters. Per team hebben we een begeleider en scheidsrechter nodig. Dit is een voorwaarde om deel te mogen nemen. Aanmelden kan bij Meester Jasper van groep 7: jvdbunder@scoba.nl voor 15 september.

Gymles

Vanaf volgende week wordt er ook weer gegymd door veel groepen, ook kleutergroepen. Controleert u even of de gymschoenen nog passen en of de kinderen deze zelf aan kunnen doen? 

Student

Ook dit jaar hebben we weer diverse studenten. We vragen hen altijd om zich even voor te stellen in de nieuwsbrief.
Vandaag de eerste student:

Mag ik me even voorstellen aan jullie?

Want ik kom stage lopen!

Wie ben ik? En wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Mijn naam is Lysan Baecke, 19 jaar oud en ik woon in Eede. In mijn vrije tijd werk ik in een restaurant en ga ik ook vaak oppassen bij verschillende oppas adresjes . Dat vind ik heel leuk om te doen!

Op welke school zit ik? En welke opleiding doe ik?
Ik zit op het Scalda in Terneuzen in mijn 3e jaar en doe daar de opleiding Kind professional niveau 4. (Dat is pedagogisch medewerker en onderwijsassistente.)

Wanneer kom ik stage lopen?
Ik loop op maandag, dinsdag en woensdag stage het gehele schooljaar door. Op de basisschool in groep 5 en op de kinderopvang bij de peuters.

Ik heb er al heel veel zin in! Tot dan!
Heeft u nog vragen? Kom gerust naar mij toe!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl