Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 19-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Vanuit het bestuur
- Actuele beslisboom
- Schoolfruit
Algemeen

Deze nieuwsbrief heeft, na dit algemene blokje, een blok met daarin een brief van onze twee schoolbestuurders.
Deze tekst is vorige week vrijdag net na onze nieuwsbrieven binnen gekomen. Vandaar de vertraging in de verzending. Aangezien de inhoud helaas nog enige tijd geldig zal zijn, heb ik nog een extra nieuwsbrief in uw mailbox willen voorkomen en besloten het schrijven van het bestuur op te nemen in deze nieuwsbrief.

Omdat het aantal besmettingen in de regio aan het oplopen is in combinatie met het aantal zieke kinderen op onze school, heb ik samen met het team besloten om de vrijdagmiddag tot de kerstvakantie weer “gewoon volgens het oude rooster” te werken in de groepen 5 tot en met 8. Het is nu niet verstandig om groepen te mengen. Tot nu toe ontspringen we de dans nog steeds en moeten we geen groepen naar huis sturen en in quarantaine zetten. Maar als dat zou gebeuren, zouden we door het mengen van de groepen gelijk alle groepen naar huis moeten sturen.
In december kijken we hoe de stand van zaken is en zullen we besluiten over de periode na de kerstvakantie. We houden eerlijk gezegd ons hart vast als we het aantal zieke kinderen zien. In een blok verderop in de nieuwsbrief staat de laatste beslisboom. Deze kunt u volgen bij twijfel of uw kind naar school mag. Er zal ongetwijfeld binnenkort een nieuwe komen, deze delen we dan ook weer met u.

Vanuit het bestuur

Axel, 12 november 2021

Aan alle ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van Elevantio Beste ouder(s), verzorger(s),

Elke dag hoort u in de media over een tekort aan werknemers in alle sectoren. Ook de onderwijssector ontsnapt hier helaas niet aan. Net als in heel Nederland heeft ook Zeeuws-Vlaanderen te kampen met een lerarentekort. Dit zal u als ouder/verzorger niet zijn ontgaan.

Het lerarentekort is door verschillende factoren ontstaan. Minder instroom van studenten die leerkracht willen worden, uitstroom van leerkrachten door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, leerkrachten die tijdelijk niet inzetbaar zijn om verschillende redenen en uiteraard draagt corona haar steentje bij aan het tekort aan leerkrachten. Welke inspanningen hebben wij de afgelopen jaren gedaan aan het terugdringen van het lerarentekort?

Afgelopen jaren is het werven en opleiden van onderwijspersoneel een speerpunt geweest in onze organisatie. En met succes. Zo hebben wij nieuwe leerkrachten opgeleid via zij-instroomtrajecten, zijn er naast het nauwe contact met onze Hogeschool Zeeland ook contacten gelegd met Vlaamse Hogescholen van Antwerpen tot Brugge. Wij hebben Vlaamse leerkrachten kunnen werven die nu enthousiast voor de groep staan. Wij hebben een Onderwijsambassadeur aangesteld en wij hebben diverse mediacampagnes uitgezet om leerkrachten te binden aan onze organisatie. De website Lesgeven in Zeeland moet bijdragen dat het lerarenberoep aantrekkelijk is en blijft.

Ondanks alle inspanningen blijkt het steeds moeilijker te zijn om het aanhoudende tekort in te vullen. Dit betekent dat er ook naar andere oplossingen wordt gezocht. Er worden bijvoorbeeld leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten ingezet. Wij zijn ook blij met leerkrachten die hun werktijdfactor al dan niet tijdelijk uitbreiden. Ook hebben wij personeelsleden die hun pensioendatum uitstellen om zich langer in te kunnen zetten voor het onderwijs. Wij mogen ook beschikken over een aantal leerkrachten die op invalsbasis met enige regelmaat bereid zijn in te vallen.

Helaas is dit alles nog niet genoeg gebleken en vragen wij met deze brief begrip van onze ouders en het vertrouwen in Elevantio dat wij zorg dragen voor passende oplossingen wanneer er een leerkracht uitvalt. Wij streven altijd naar een volledige bezetting van onze groepen maar wij kunnen niet langer uitsluiten dat wij in noodscenario’s groepen naar huis moeten sturen.

Met deze brief willen wij ook graag een oproep aan u doen. Beschikt u over een lesbevoegdheid of kent u iemand met lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen om de mogelijkheden voor inzet te verkennen (martinavanregenmortel@elevantio.nl). Tot slot geven wij aan dat wij ons blijvend inspannen om het lerarentekort terug te dringen.

Namens Elevantio
Drs. G.F. Langeraert voorzitter College van Bestuur
E. de Neef, lid College van Bestuur

Actuele beslisboom

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we voor volgende weken het volgende fruit besteld:

24 en 25 november: mini-komkommer en banaan
1 en  2 december: appel en mandarijn
8 en  9 december: banaan en peer
15 en 16 december: appel (andere soort dan 1 december) en kiwi

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl