Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 26-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Actuele beslisboom
- Schoolfruit
- Bijdrage aan school
- Opbrengst kledinginzameling
Algemeen

Afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie zou het kunnen zijn dat er dit weekend (weer)  een extra nieuwsbrief in uw mailbox komt. We volgen de landelijke protocollen en handelen daar ook naar.  Zo volgen we ook nauwgezet het aantal kinderen in de teststraat en de kinderen die positief getest zijn. In de meeste groepen is het aantal zieke kinderen gelukkig weer aan het dalen, al zijn er twee groepen waarbij het aantal kinderen met een positieve test richting de grens gaat waarbij de klas in quarantaine moet gaan.
Zieke kinderen horen thuis, dat staat los van corona. Bij besmettelijke ziektes is deze regel helemaal van groot belang. Er is een beslisboom voor de huidige situatie. Die voeg ik opnieuw toe aan de nieuwsbrief. Hij is deze week al gedeeld met u via de mail.

We hopen natuurlijk dat het Sinterklaasfeest volgende week door kan gaan, desnoods in aangepaste vorm. In het weekend, als de maatregelen bekend zijn, passen we eventueel alles weer aan. We hebben wel van de Sint al het verzoek gekregen om te zorgen voor voldoende ruimte voor de cadeautjes. Donderdag hadden alle kinderen een traktatie van de Sint en zijn Pieten en ik kreeg op mijn bureau een verzoek om wat plaats te maken voor de cadeautjes, want 230 cadeautjes nemen heel wat plaats in beslag.

Daarop aansluitend vraag ik graag nogmaals aandacht voor het blokje “bijdrage aan school". Want “voor niets gaat de zon op” en “natuurlijk schijnt de maan door de bomen". De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan uw kind(eren) en is dus van harte aanbevolen.

Data om te onthouden en proefwerken

Proefwerken

Groep 5: dinsdag 30 november, proefwerk Aardrijkskunde, thema 3
Groep 7: donderdag 2 december, proefwerk Geschiedenis, thema 2

Actuele beslisboom

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we voor volgende weken het volgende fruit besteld:

1 en  2 december: appel en mandarijn
8 en  9 december: banaan en peer
15 en 16 december: appel (andere soort dan 1 december) en kiwi

Bijdrage aan school

We zijn blij dat de overgrote meerderheid van de ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage voor het overblijven en de ouderbijdrage betaald hebben. Omdat we ontdekten dat de nieuwsbrief niet bij iedereen in de mailbox terecht kwam, willen we ons bericht nogmaals herhalen op de nieuwsbrief.

De bijdrage voor het overblijven is dit jaar opnieuw 21 euro per leerling voor de kinderen in de groepen 1 tot en met 4. Voor de kinderen van groep 5 tot en met 8 is de bijdrage 28 euro. Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage voor 1 oktober over te maken naar
IBAN: NL34RABO 0101.2429.99 van Elevantio. Graag onder vermelding van de naam en groep  (1-2A of  3-4 of 8 bijvoorbeeld) van uw zoon of dochter. 

Voor de ouderbijdrage is een aparte brief met de kinderen meegegaan. Op hetzelfde rekeningnummer kunt de 22 euro per kind overmaken. Van deze bijdrage zorgen we in de maand december voor passende vieringen voor de kinderen. Daarnaast besteden we deze bijdrage aan tal van leuke dingen die we anders zouden moeten schrappen. Het zou jammer zijn wanneer we de activiteitenkalender aan moeten passen omdat de inkomsten niet voldoende dekking bieden voor de plannen van de activiteitencommissie en het team.

 

 

Opbrengst kledinginzameling

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl