Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 28-11-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Mondkapjes groep 6 tot en met 8
- Zelftesten
- Thuis blijven
- Als de klas in quarantaine moet
- Sinterklaas
Algemeen

U ontvangt deze extra nieuwsbrief omdat er ontwikkelingen zijn waardoor wij vinden dat we deze met alle ouders/verzorgers moeten delen, ook al zijn nog niet alle details bekend van het nieuwe protocol. Er zouden dus nog kleine wijzigingen kunnen komen, maar de grote lijn is duidelijk inmiddels.

Dit weekend hebben de ouders/verzorgers van groep 6 al eerder mails van school gekregen; deze groep zit helaas in quarantaine. Het zijn beslissingen die genomen worden in overleg met de GGD Zeeland.
In de blokjes hieronder ga ik in op een paar onderdelen van het nieuwe protocol zoals die nu bekend zijn.
Vertrekpunt van alles zijn de richtlijnen die de school krijgt vanuit de Rijksoverheid.

Het is van belang om voor ogen te houden dat we op school ook kinderen en personeelsleden hebben die een verminderde weerstand hebben of zieke huisgenoten/familieleden hebben. Het is bekend dat kinderen gelukkig heel weinig last hebben van een besmetting met Corona. 
Het aantal vervangers is bijna teruggebracht naar nul. Dus een zieke leerkracht, Corona of niet, is al heel snel: een klas naar huis. Ik doe een dringende oproep aan iedereen om elk steentje wat je kunt en wilt bijdragen om dit te voorkomen, bij te dragen. Want in die situatie kan een leerkracht ook geen thuisonderwijs verzorgen. 

Ik laat de nieuwsbrief altijd nog even nalezen door een collega. In de tijd tussen het opstellen van de nieuwsbrief en het controleren van deze brief, kreeg ik het bericht binnen dat we inmiddels een tweede collega hebben met een positieve (zelf)test. Het kan zijn dat we dus naast groep 6 nog een groep naar huis moeten sturen. Deze groep (1-2A) krijgt in elk geval vanavond nog een mail van ons. Zowel in het geval we een vervanger hebben gevonden als de situatie waarin we geen vervanger hebben gevonden.

 

Mondkapjes groep 6 tot en met 8

Een van de ingrijpendste maatregelen die genomen is, gaat over de verplichte mondkapjes voor de kinderen van groep 6 tot en met 8 als zij zich verplaatsen door het gebouw. Deze maatregel kenden we van het voortgezet onderwijs en is nu ook van toepassing voor de bovenbouw van de basisschool.
Overleg met de GGD vandaag leverde op dat kinderen met ademhalingsproblemen die al langer bekend zijn op school zonder mondkapje mogen lopen door de school, mits ze daarbij ruim anderhalve meter afstand houden. Juist voor deze kinderen is een besmetting met Corona natuurlijk een extra lastig iets, want longproblemen en Corona is een combinatie die we moeten zien te voorkomen.
Op het schoolplein en in de klas, is deze regel niet van toepassing. Ook niet als kinderen door hun eigen klas lopen om bijvoorbeeld een schrift in te leveren bij de juf.
Op dit moment heeft de school een beperkte voorraad mondkapjes dus graag een mondkapje van thuis meenemen als dat mogelijk is.
Voor personeel is deze regel uiteraard van toepassing, er waren al collega's die met mondkapjes op door de school liepen.

Zelftesten

Voor groep 6 tot en met 8 is het dringende advies om 2 keer in de week een zelftest af te nemen.
Het is inmiddels duidelijk dat scholen deze testen uit moeten delen. het spreekt voor zich dat wij geen testen afnemen. Wij vinden dit een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en wij mogen (en willen) geen testen bij kinderen afnemen.
Op dit moment zijn er alleen zelftesten voor het personeel op school aanwezig. Wanneer wij de zelftesten voor de kinderen ontvangen en hoe deze verpakt zijn, is nog niet bekend. Daarna zullen wij ook bekendmaken hoe we de distributie vorm gaan geven. Scholen zijn daar niet bekend mee; het is iets anders dan een briefje met kinderen meegeven. 

Thuis blijven

De grootste verandering, die voor alle groepen van toepassing is, gaat over het thuis blijven.
In geval van een positieve (zelf)test was het al duidelijk hoe we te werk gaan:
U meldt een positieve zelftest zo snel mogelijk bij school. In het geval van meerdere besmettingen per groep, nemen we contact op met de GGD en komt er een advies voor de klas. Dit melden wij u dan via de mail.

Verder is de aanscherping dat wie verkouden is, thuis moet blijven. De regel “wie ziek is, blijft thuis” is iets wat altijd al regel was. 
Verkoudheid wat tot nu toe geen reden om thuis te blijven. Dat is nu wel het geval. Naast Corona gaan er nog wat virussen rond en ook die willen we niet doorgeven aan elkaar. Ook hier is weer overleg met de GGD over geweest: de chronische gevallen (meestal: astmatische kinderen met medicijnen, aangegeven op het inschrijfformulier van de school) zijn hierop een uitzondering. In de winterperiode is het aantal kinderen in de uitzonderingspositie echt klein. In het voorjaar komen daar de “hooikoorts-kinderen” dan weer bij. Maar met de huidige weersomstandigheden zal daar weinig sprake van zijn.

Als de klas in quarantaine moet

Als er meerdere besmettingen in de klas zijn, zo'n 10% als regel dus dat is bij ons op school meestal 2 of 3 kinderen per groep, moet de klas in quarantaine. U krijgt daar dan per mail een melding van.
De GGD bepaalt, op basis van de beschikbare gegevens, tot welke dag de klas in quarantaine moet. Dat is ook de reden dat ik soms wat vragen stel over testdatum, eerste dag van ziekteverschijnselen en laatste dag op school. De GGD heeft deze informatie niet.
Op de 5e dag kunnen de kinderen een test in de teststraat ondergaan. Tot en met die dag zorgen wij voor onderwijs op afstand inclusief contactmomenten via de computer, mits de leerkracht niet zelf ziek is uiteraard.
Daarna mogen de kinderen met een negatieve pcr-test en zonder klachten weer naar school. 
Het kan zijn dat ouders/verzorgers geen test willen afnemen bij hun zoon of dochter. Deze kinderen blijven nog 5 aanvullende dagen thuis. Dat besluit laten wij bij ouders/verzorgers liggen met de toevoeging dat we dan ook verwachten dat ze in hun overweging ook meenemen dat het kan zijn dat hun zoon/dochter langer thuis zit.
Die laatste dagen is er geen of beperkt onderwijs op afstand, de leerkracht staat immers voor de klas. Vanaf groep 4 is snappet vaak een uitkomst om bepaalde taken toch uit te voeren en contact met de school te houden.

 

Sinterklaas

De werkgroep die zich bezig mag houden met de ontvangst van de Sint in het MFC zal maandag met de collega's van de andere school in het MFC overleggen hoe we omgaan met de ontvangst van de Sint. Daarover informeren we u later. Als directeur sta ik in nauw contact met de cadeautjespiet. Dus dat komt wel goed.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl