Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 10-12-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Zelftesten
- Data om te onthouden
- Schoolfruit
- Kerstviering in de kerken
Algemeen

Afgelopen week hebben we, tussen de telefonische en digitale oudergesprekken door, de kerstsfeer langzaam de school in gebracht. Het blijft raar, geen fysieke oudergesprekken. Want je wil samen met ouders/verzorgers de ontwikkeling van hun kind(eren) bespreken. En dan is fysiek elkaar zien toch fijner en handiger.
Gelijktijdig zien we dat het aantal besmettingen op school onder de kinderen afneemt. Onder de medewerkers is het echter een ander verhaal. Wat dat betreft is er sprake van een “model-leerling” onder de virussen. Kinderen hebben weinig klachten, volwassenen veel meer.
Maar de kerstbomen komen de school binnen , de stal zal vandaag ook geplaatst worden en nu het toch duidelijk lijkt te worden dat scholen open blijven tot de kerstvakantie als dat organisatorisch kan, gaan we ons voorbereiden op de kerstviering op school. Een uitdaging die we ook weer op zullen pakken.

Over de zelftesten leest u verderop in de nieuwsbrief meer. Ze zijn donderdagmiddag aangekomen op school.
Nog 2 weken en dan wacht iedereen een tweetal weken vakantie. Ik merk dat meesters en juffen er echt aan toe zijn, eerder dan andere jaren. Want mensen nemen uren van zieke collega's over, nemen taken over die thuis uitgevoerd kunnen worden en heel veel zaken die we anders toch met enig automatisme deden, moeten we opnieuw uitvinden. Soms is dat leuk en komen er mooie dingen uit voort. Maar soms kost het net iets teveel energie.

Zelftesten

Vandaag gaan de ontvangen zelftesten met de kinderen van groep 6 tot en met 8 mee. We delen deze de eerste keer aan elk kind uit omdat we ook voor elk kind de testen hebben gekregen. We vinden deze distributietaak eigenlijk niet bij de school horen, maar we zijn wel wat gewend. Sportclubs etc. doen ook vaak een beroep op ons op dit vlak en het is ook geen kerntaak van scholen om “leden te werven voor bepaalde clubs of verenigingen". Zo zien we deze testen ook. We delen ze uit, leggen de kinderen uit dat we willen dat deze in een dichte verpakking thuis aankomen. Of u de testen gebruikt, is de verantwoording van ouders/verzorgers.  Dit is wel een dringend advies vanuit de overheid. Wij gaan geen instructie geven hoe testen afgenomen moeten worden, wij gaan geen testen klassikaal of individueel afnemen. Voor het toedienen van een paracetamol in groep 8 moeten we al eerst contact met u opnemen, dus een zelftest afnemen op school is niet aan de orde omdat dit van minstens een gelijke orde is.

Om te voorkomen dat we deze testen verspillen, vragen we ouders/verzorgers die de testen niet wensen te ontvangen om deze met een briefje mee terug te geven met de leerling, uiteraard ook weer in een dichte verpakking. Graag de naam van de leerling op dit briefje zetten en uw naam en handtekening. Want ook hier: dit is uw verantwoording en niet die van de leerling. Wij proberen dan de volgende “lading” die we zelf moeten bestellen, af te stemmen op de behoefte. We willen geen opslag van zelftesten worden. 

Data om te onthouden

Vrijdag 24 december zijn alle klassen om 12:00 uur vrij. De kerstviering is deze ochtend op school. Uiteraard in de eigen groepsbubbel. Maar dat hoeft niks af te doen aan de sfeer, inhoud en gezelligheid. De kinderen moeten deze dag geen lunch of iets voor het speelkwartier mee te nemen. Vanuit de ouderbijdrage zorgen we voor vervangende maaltijd. We hebben een lijst met kinderen die allergisch voor bepaalde zaken zijn of een dieet volgen. Mocht u twijfelen of u dit al doorgegeven heeft, neem dan spoedig contact met de leerkrachten van uw kind(eren) op ter controle.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we voor volgende weken het volgende fruit besteld:
15 en 16 december: appel (andere soort dan 1 december) en kiwi

Kerstviering in de kerken

Vanuit de kerken in Oostburg kregen we het verzoek onderstaande bericht met u te delen.

Online Oecumenische Kerstgezinsviering ‘Laat je licht maar schijnen’.

Een werkgroep uit de twee geloofsgemeenschappen PG De Brug en de R.K. Eligiusparochie was druk bezig met de voorbereiding van deze viering. De viering is grotendeels samen gesteld vanuit het Adventsproject: ‘Ik zorg voor jou’ van de Vastenactie.nl. 
De werkgroep wil rekening houden met de op dit moment geldende maatregelen t.a.v. COVID 19. Mede daarom is er gekozen om te kijken hoe we een mooie en ingetogen online viering kunnen maken en opnemen in de PKN-kerk te Oostburg vanwege faciliteiten die daar aanwezig zijn.

Mochten er nog kinderen zijn, die belangstelling hebben om mee te werken aan deze viering, maar dat via de eerder verstuurde brief nog niet hebben gedaan, geef je dan op voor woensdag 15 december op een van de volgende mailadressen: gavandevoorde@yahoo.com - heijwegenmjmj@gmail.com - ra_scheele@zeelandnet.nl

Wanneer we deze viering gaan opnemen, krijg je te horen, nadat je je hebt opgegeven. De viering zal op vrijdag 24 december online gezet worden via de websites en facebookpagina’s van PKN-kerk en H. Andreasparochie. Via deze websites en de facebookpagina’s en de nieuwsbrieven van de scholen, zullen we iedereen verder op de hoogte houden over deze viering.

Werkgroep Oecumenische Kerstgezinsviering PG De Brug en R.K. Eligiusparochie.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl