Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 15-12-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Vanuit het bestuur
- Opvang
Algemeen

Beste ouder(s), verzorger(s)

Zoals ik had aangekondigd, is hier opnieuw een nieuwsbrief van de school.
In het eerste blok staat een algemene brief van ons bestuur.
In het tweede blok kunt u lezen hoe de aanmelding voor noodopvang is geregeld.

Ik hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben, maar mocht u vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen. Bij voorkeur via de mail. De beantwoording kan dan op een moment gebeuren dat er even tijd is tussen al het geregel door. Het overleg met andere scholen, de BSO, de GGD en alle andere partijen vragen veel tijd. Daarnaast is er ook nog wat “gewoon werk” te doen, waaronder een kerstviering regelen.

Vanuit het bestuur

Beste ouders/verzorgers,

Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat we in onderwijs en kinderopvang verrast werden door het besluit van het kabinet dat we de scholen/kindcentra een week eerder moeten sluiten.

Het voelt een beetje dubbel; we gunnen de kinderen die week op onze scholen/kindcentra, maar we weten ook dat er dan extra risico’s zijn.
Als we samen door een extra week vakantie voor de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het virus, dan gaan wij dat natuurlijk zo oppakken. We vragen hierbij wel begrip voor onze medewerkers waarvoor deze tijden ook extra belastend zijn.

We hebben de aangekondigde maatregelen intern in onze organisaties besproken en we zetten hierna één en ander op een rij vanuit onderwijs en de kinderopvang.

Vanuit onderwijs:

  • De scholen van Elevantio verzorgen geen onderwijs vanaf maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022 en de scholen zijn dicht;
  • De scholen verzorgen geen onderwijs maar wel noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen;
  • In navolging van de mededeling tijdens de persconferentie doen we een dringeng beroep op alle ouders/verzorgers die in cruciale beroepen werkzaam zijn om alleen gebruik te maken van de noodopvang wanneer het echt noodzakelijk is. Vooral daar waar het situaties betreft waar ook de partner de opvang van de kinderen thuis kan verzorgen;
  • De lijst met cruciale beroepen is te vinden via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
  • De scholen zetten komende week enkel die medewerkers in op school om in de noodopvang te kunnen voorzien.

Vanuit kinderopvang:

  • De kinderopvangorganisaties, die verbonden zijn aan de scholen van Elevantio verzorgen vanaf maandag 20 december 2021 tot en met vrijdag 24 december 2021 enkel buitenschoolse noodopvang voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep. Wanneer vrijdag 24 december een geplande vrije dag is op een school, dan wordt op deze dag ook buitenschoolse noodopvang verzorgd door de kinderopvang. Deze BSO-noodopvang is dan enkel voor die ouders die ook een contract hebben met de betreffende kinderopvang en die al een reservering hebben staan.
  • Vanaf maandag 27 december is de buitenschoolse opvang weer gewoon open
  • Het kinderdagverblijf van 0-4 jaar, dat gevestigd is in een school, is in deze week en de kerstvakantie normaal geopend.

Mocht er sprake zijn van een calamiteit of heeft u dringende vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school of de contactpersoon van de kinderopvang.

We hopen dat er ondanks de maatregelen toch een fijne vakantietijd aanbreekt, waarin we allemaal weer even kunnen opladen. Wij wensen hierbij iedereen een gezond 2022!

Mede namens onze kinderopvangpartners Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Eigenwijs,

Vriendelijke groet,
College van bestuur Elevantio,
Gerard Langeraert & Ellen de Neef

Opvang

Door de schoolsluiting zitten we volgende week allemaal thuis. Scholen en kinderopvang zijn gesloten en bieden uitsluitend opvang als dat noodzakelijk is.
Voor wie is de noodopvang beschikbaar? Voor kinderen waarvan ouders/ verzorgers werkzaam zijn in een cruciaal beroep  en voor kwetsbare kinderen. In het schrijven van het bestuur kunt u de link hierover vinden.
Het is de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van noodopvang als dat echt niet anders kan. 
We zullen altijd overleggen met de kinderopvang om na te gaan of daar ook een verzoek gedaan is en dan samen met hen een besluit nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat kinderen wel op school opgevangen worden en niet na schooltijd of andersom.
Omdat dit ook enige tijd kost om een en ander te organiseren, verzoeken wij u om voor donderdag 16 december 12:00 uur aan te geven of u gebruik moet maken van de noodopvang op school en op welke dagdelen. U kunt dit doorgeven via mail: directie.stbavo@scoba.nl 
U dient ook de reden van uw verzoek aan te geven. Dus op welke grond u uw aanvraag doet voor welke dagen.
Een aanvraag doen wil niet automatisch zeggen dat deze een positief besluit op zal leveren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl