Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 17-12-2021

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Vanuit het bestuur
- Cadeautjes
- Laat je licht maar schijnen
Algemeen

Ik realiseer me dat ik u overspoel met nieuwsbrieven deze week. De veranderingen volgen elkaar in een hoog tempo op. 
En ik merk dat er dan ook foutjes kunnen ontstaan. Noodopvang regelen, schoolkrant maken, kerstviering ineens een week vroeger, de gewone zaken die er nog zijn. Vanuit het bestuur ineens ook mails voor ouders/verzorgers die er ook nog even bij moeten en spoedoverleg over bestuurlijke afspraken rondom corona. Op het moment dat je op “verzenden” klikt, komt er weer een bericht binnen. Of je ontdekt dat je vergeten bent om te melden dat de viering van Kerst vandaag al is. Excuus daarvoor. 

De ouders/verzorgers van de kinderen die in de noodopvang zitten volgende week, hebben hiervan persoonlijk bericht gekregen. Een heel klein aantal kinderen komt op uitnodiging van de leerkrachten naar school.

In de vakantie zal bekend worden hoe we vanaf 10 januari verder moeten/mogen als school. Het is dus zaak om de mailbox in de tweede week van de vakantie in de gaten te houden. In de eerste week hoop ik echt vakantie te kunnen houden en geen mails te moeten versturen. Via deze weg wens ik u zinvolle en fijne feestdagen en alle goeds voor een gezond 2022.

Vanuit het bestuur

Cadeautjes

Tijl Damen heeft in de vakantie een aanbod voor scholen. Zijn voorstelling is te zien via een livestream.
Wij weten dat veel kinderen de optredens van Tijl bijzonder leuk vinden. Maar scholen zijn dicht volgende week.
Daarom hebben wij besloten dat wij de kosten voor deze voorstelling voor onze rekening nemen en u volgende week via de leerkrachten een link sturen waarmee u met uw kind(eren) naar deze voorstelling kunt kijken.
Voor de kinderen in de noodopvang zorgen wij dat de voorstelling ook op school te bekijken is.
We weten op dit moment nog niet precies wanneer de uitzending is, maar Tijl gaf aan dat dit op donderdag 23 december zal zijn.


Daarnaast krijgen de kinderen vandaag een kleine kerstattentie voor hun ouder(s)/verzorger(s) mee. We willen als team hiermee aangeven dat wij ouders/verzorgers het afgelopen jaar opnieuw minder konden ontmoeten dan we eigenlijk zouden willen. We hopen dat dit in goede aarde valt.

We bekostigen deze kleine cadeautjes niet uit de ouderbijdrage uiteraard.

 

 

Laat je licht maar schijnen

Dit zou het thema zijn van de viering van dit jaar, die we net als vorig jaar, vooraf zouden opnemen om daarna online te zetten voor iedereen.
Helaas heeft de werkgroep anders moeten besluiten.
Een besluit dat genomen is, omdat we te weinig aanmeldingen hadden van kinderen.
De reden hiervoor waren, voornamelijk de geldende regels en adviezen die we de afgelopen tijd te horen hebben gekregen.

Daarom zal er dit jaar zal geen nieuwe viering worden opgenomen, maar de viering van vorig jaar met een introfilmpje, opnieuw online worden gezet.
Het thema van vorig jaar was: ‘Op zoek naar het licht’.
Een thema wat zeker past in deze tijd met alles rondom Covid19, want wanneer is het einde in zicht.

Wij hopen op ieders begrip en wensen u en uw familie een gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2022. Laten we hopen, dat we volgend jaar wel een viering kunnen en mogen doen en dat iedereen dan welkom is met het thema van dit jaar: ‘Laat je licht maar schijnen’.

Werkgroep Oecumenische Kerstgezinsviering PG De Brug en R.K. Eligiusparochie.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl