Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 06-01-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Mondkapjes
- Looproutes
- Zelftesten
- Quarantaine
- School bezoeken
- Schoolfruit
- Tot slot
- Beslisboom
Algemeen

Allereerst wens ik u alle goeds voor een gezond, leerzaam 2022. En dat uiteraard namens alle medewerkers van onze Bavoschool.

Begin deze week kregen we het bericht dat de scholen weer open gaan per 10 januari. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling, maar de schoolsluiting in de week voor de kerstvakantie zorgde voor toch wat spanning rondom dit onderwerp. Men heeft besloten dat de scholen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, weer open mogen. En wel onder bijna helemaal dezelfde voorwaarden als voor de kerstvakantie.
Er zijn dus wat heel kleine wijzigingen in de regels aangebracht. Ik wil kort de voorwaarden die gesteld zijn voor de schoolopening, nog eens onder aandacht brengen. We hebben voor de vakantie behoorlijk wat besmettingen op school gehad. En het klopt dat kinderen over het algemeen, maar helaas niet allemaal, slechts lichte klachten ontwikkelden. Bij leerkrachten lag dat verhaal toch echt wat moeilijker. En het vervangen van zieke leerkrachten is op dit moment zo ongeveer een onmogelijke opgave. Op een gegeven moment moesten we klassen thuis laten omdat de leerkrachten thuis ziek in bed lagen. Dat is dan wel geen schoolsluiting, maar voor de betreffende groep is het effect wel hetzelfde: geen les. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.

Mondkapjes

Vanaf groep 6 is er een dringend advies om een mondkapje te dragen als zij zich door de school begeven. Uiteraard is dit ook van toepassing voor onze medewerkers. We hebben al eerder aangegeven dat wij uw medewerking aan dit advies zeker waarderen, maar dat wij geen kinderen uit zullen sluiten van onderwijs of activiteiten omdat zij geen mondkapje dragen.

Looproutes

Binnen de school mogen we looproutes aanbrengen. Als school doen we dit niet. Op de trap was het altijd al de afspraak dat we rechts lopen. En de gang boven is ruim genoeg om elkaar op afstand te passeren. Wel gaan we wat strikter om met het naar buiten gaan aan het eind van de dag. Dit doen we heel bewust groep voor groep. Dit vooral om te zorgen dat bij besmetting in de ene groep, de kans dat dit overslaat naar een andere groep, zo klein mogelijk is.

Zelftesten

Voor groep 6 tot en met 8 is het dringende advies om 2 keer per week een zelftest te doen. Deze zijn via school te verkrijgen. Tot de kerstvakantie was de regel dat we voor elke leerling de testen kregen en als school zorgden voor de verdeling. Vanaf nu is het de bedoeling dat we de testen gericht bestellen. Dus wie geen zelftesten wil ontvangen, kan dit aangeven. Omdat we niet willen dat er onnodige kosten gemaakt worden voor deze zelftesten en omdat we als school ook niet willen dat er een grote voorraad om school ligt, zullen we volgende week aangeven hoe de testen aangevraagd kunnen worden.

Voor de volledigheid: de school neemt geen testen af. Dit is een verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s).

Quarantaine

Hier zit een kleine wijziging in de regels waardoor leerkrachten die een boosterprik gehad hebben, niet direct in quarantaine moeten bij een besmetting in de klas. Als een leerling een positieve test heeft, vragen wij u dringend om dit bij school te melden. Bij meerdere positieve testen in één groep, is er overleg met de GGD-Zeeland over te ondernemen stappen. Per groep houden we de ouder(s)/verzorger(s) uiteraard op de hoogte.

Leerlingen met milde klachten, dienen thuis te blijven. Onderaan deze nieuwsbrief zullen we de beslisboom opnemen, zodat u deze na kunt lezen en zelf de inschatting kunt maken of uw zoon of dochter naar school mag. Ook wij zullen deze beslisboom hanteren en eventueel contact met u opnemen als er sprake is van klachten. Uitzondering hierop zijn de kinderen bij wie bij de aanmelding op school al is aangegeven dat de leerling bijvoorbeeld astma heeft of bekend is met longproblemen.
De link naar de beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom

School bezoeken

We hanteren nog steeds de regel dat de school in principe alleen te bezoeken is door personeelsleden en leerlingen. Soms kan het zijn dat u toch de behoefte heeft om de school even te bezoeken. In overleg kijken we even wat een goede oplossing is. Soms is het mogelijk om buiten even een kort gesprekje te hebben. Een traktatie de naar de bovenverdieping moet, nemen wij uiteraard zelf voor onze rekening. Soms is een digitaal of telefonisch contact de oplossing.

Verder komen begeleiders die direct betrokken zijn bij de begeleiding van individuele leerlingen de school binnen en ook de overblijfouders mogen voor de uitvoering van hun taak de school in. Voor hen gelden de regels ook: mondkapje op, afstand houden waar dat mogelijk is en direct naar huis als de taak klaar is. 
Ook leerkrachten dienen zoveel als mogelijk thuis te werken na de lesgevende taken of in hun klaslokaal te blijven en met digitale middelen te overleggen met u of collega’s.

Schoolfruit

De bestelling voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject is ook gedaan.

12 en 13 januari:             mandarijn en banaan
19 en 20 januari:             peer en appel
26 en 17 januari:             kiwi en minikomkommer

Tot slot

Het kan zijn dat u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen heeft. U kunt altijd contact opnemen met de school via marcvanvlierberghe@elevantio.nl

Mochten er in de loop van de tijd weer wijzigingen komen, dan brengen we u daarvan uiteraard op de hoogte. We hebben al vaker gezien dat er “ineens” wijzigingen waren, net na het verschijnen van de nieuwsbrief, of de beslisboom kende dan de dag na het publiceren toch weer een wijziging. Het is echter niet te doen om u elke dag een nieuwsbrief te sturen. Ik kan me ook niet voorstellen dat u daar op zit te wachten overigens.

Beslisboom

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl