Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Sint Bavo is onderdeel van Elevantio

Scoba

Regelingen

Hier treft u een aantal regelingen / beleidsstukken aan die voor ouders/verzorgers van belang kunnen zijn.
De link naar de site van elevantio bevat:
De interne klachtenregeling;
Beleid aanname, schorsing en verwijdering;
Vakantieregeling (let op: hierin staan NIET de schoolgebonden vrije dagen als studiedagen etc. Deze zijn te vinden bij de jaarkalender op onze site);
Privacyverklaring

Protocol informatieverstrekking aan ouders

Elevantio.nl/over-ons/regelingen

Schoolondersteuningsprofiel 2023 2024.